Tagged: Master

0

[Anh] Học Bổng Lên Đến £5,000 Cho Chương Trình Thạc Sĩ Tại Đại Học Kent Business

Deadline: Nhập học vào tháng 01/2022: 30/11/2021 Giới thiệu: Trường Đại học Kent (KBS) được thành lập năm 1988, là trường kinh doanh hàng đầu và cũng là trường đại học năng động bậc nhất...

0

[Vương Quốc Anh] Đại Học Hull Và Học Bổng Hiệu Trưởng Bậc Học Thạc Sĩ Chuyên Ngành Năng Lượng Tái Tạo và Quản Trị Rủi Ro Lũ Lụt

Deadline: Đối với ngành Năng lượng Tái tạo: 31/07/2021 Đối với ngành Quản trị Rủi ro Lũ lụt: 27/08/2021  GIỚI THIỆU CHUNG:  Tự hào là một trong các trường đại học lâu đời nhất...

0

[Úc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Từ Chính Phủ Úc

Deadline: 30/04/2021 Giới thiệu chung: Học bổng Giải thưởng Australia là học bổng dài hạn do Bộ Ngoại giao và Thương mại quản lý, nhằm đóng góp vào nhu cầu phát triển của các...

[Úc] Học Bổng Bán Phần Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Wai-man Woo Tại Đại Học Liên Bang Úc 2021

Deadline: 26/02/2021 Gioi thiệu chung: Mục đích của học bổng này là giúp đỡ và hỗ trợ sinh viên quốc tế muốn theo học chương trình cử nhân hoặc chương trình sau đại học...

[Châu Âu/Bắc Mỹ/ Nam Mỹ/Australia] Học Bổng toàn Phần Erasmus Mundus Bậc Thạc Sĩ Ngành Truyền Thông, Báo Chí, Toàn Cầu Hóa 2021

Erasmus Mundus Master’s về Báo chí, Truyền thông và Toàn cầu hóa hoan nghênh các ứng dụng từ các sinh viên đã tốt nghiệp trên khắp thế giới. Bạn có thể đăng ký học...

[Pháp] Học Bổng Toàn Phần France Excellence Đại Sứ Quán Pháp Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Dành Cho Sinh Viên Việt Nam 2021

Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường...

Học Bổng Toàn Phần Học Phí & Sinh Hoạt Phí Bậc Thạc Sĩ & Tiến Sĩ Tại Viện Công Nghệ Tokyo 2021

Đơn được mở để Đăng ký Học bổng Học viện Công nghệ Tokyo tại Nhật Bản năm 2021. Học bổng Chương trình Sau đại học Quốc tế của Đại học titech để học Thạc...

Scottish Government Scholarship 2020-21

The Scottish Government Scholarship 2020-21 is now open for applications. Scotland’s Saltire Scholarships are offered for master’s degree programs. The Schottish scholarships for international students are available in almost every field of study across all the...

0

Luiss Masters Scholarship in Italy 2020-2021

The Luiss Guido Carli University is now accepting applications for the Masters Degree Scholarships in Italy 2020-2021. The Luiss Masters Scholarship for international students is offered in multiple study areas. The Luiss University in Italy is...

Deadline: 30/09/2020 0

Professor Colin Eaborn Chemistry Scholarship at University of Sussex, UK 2020

The University of Sussex- Professor Colin Eaborn Chemistry Scholarship. The Chemistry Department at Sussex is delighted to offer the Professor Colin Eaborn Chemistry Scholarship to students who have achieved excellent academic results prior to joining...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network