[Singapore] Học Bổng Toàn Phần Trường Đại Học SIM

HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE - SIM - Du học Edulinks

Đại học SIM. Nguồn: Wikimedia Commons

Học bổng Giáo dục Toàn cầu SIM được trao cho các sinh viên địa phương và quốc tế xuất sắc theo học các chương trình Cử nhân tại SIM Global Education (SIM GE).

Địa điểm: Singapore

Bậc học: Đại học

Các loại học bổng là:

Nhà lãnh đạo xuất sắc: Giải thưởng được trao cho những học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập và thể hiện phẩm chất lãnh đạo cả trong và ngoài lớp học.

Tài năng thể thao và nghệ thuật: Giải thưởng được trao cho vận động viên có thành tích ấn tượng trong thể thao hoặc cá nhân có năng khiếu nghệ thuật xuất sắc.

ĐIỀU KIỆN

Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level xuất sắc,  bằng cao đẳng, Bằng IB hoặc các bằng cấp tương đương của lớp 12. Ứng viên có đóng góp ấn tượng cho cộng đồng và thành tích tham gia các hoạt động ngoại khóa về kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và giao tiếp cá nhân nổi bật.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Bao gồm các nội dung sau: học phí lệ phí thi phí bắt buộc khác khoản trợ cấp không có ràng buộc nào gắn liền với học bổng.

Các ứng viên nhập học vào các chương trình mà họ lựa chọn và phải được chấp nhận nhập học trước khi được trao học bổng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU KHI NHẬN HỌC BỔNG

Sinh viên nhận học bổng được yêu cầu tham gia tất cả các bài kiểm tra, đánh giá và thi và đạt được chứng chỉ trong khoảng thời gian tối thiểu theo yêu cầu của nghiên cứu.

Học bổng không cho phép thay đổi chương trình khác bất kỳ lúc nào. Sinh viên sẽ không tham gia hoặc đăng ký hoặc ghi danh vào bất kỳ (các) khóa học văn bằng hoặc cấp bằng nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Nhà tài trợ.

Kết quả học tập sẽ được xem xét mỗi học kỳ. Học bổng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào nếu, theo ý kiến ​​của Nhà tài trợ, sự tiến bộ hoặc hành vi của sinh viên được coi là không đạt yêu cầu.

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà học bổng bị chấm dứt, sinh viên  sẽ có trách nhiệm hoàn trả cho SIM GE tất cả các quyền lợi học bổng Tài trợ đã được SIM GE chi trả.

Deadline: 3/ 2021

Những câu hỏi thường gặp về học bổng: Q&A

Xem chi tiết tại: Học bổng SIM

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này.

    By Linh Vu © YouthOp.vn

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network