[Singapore] Học Bổng Toàn Phần Quốc Tế Sau Đại Học Của Singapore

 

Học bổng được cấp bởi : Chính phủ Singapore                             Hạn nộp hồ sơ : 01/01/2021

Bậc đào tạo : Tiến sĩ                                                                                   Học tại : Singapore

Chương trình học tiếp theo bắt đầu vào 08/2021

Mô tả ngắn gọn :

SINGA là một chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích bốn năm Đại học và/hoặc kết quả học vị Thạc sỹ xuất sắc mong muốn tiếp tục học lên bậc Tiến sĩ ưa thích lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật tại một trường Đại học ở Singapore.

Địa điểm học  :

Sinh viên có thể lựa chọn làm nghiên cứu chủ yếu tại Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR) , trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) , Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) hoặc Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD).

Ngành học :

Chương trình Tiến sĩ về Khoa học Y sinh học , Khoa học vật lý và Kỹ thuật .

Số lượng học bổng :

Khoảng 240 học bổng 1 năm.

Đối tượng :

Sinh viên quốc tế.

Chi tiết học bổng :

Chu cấp lên đến toàn bộ bốn năm nghiên cứu , bao gồm học phí , hỗ trợ sinh hoạt , trợ cấp chỗ ở , tiền máy bay.

Điều kiện :

  • Ứng viên phải có niềm đam mê với nghiên cứu và kết quả học tập xuất sắc.
  • Kĩ năng viết và nói Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
  • Có các bản thư giới thiệu học thuật  mang phản hồi tích cực.

Hướng dẫn đăng kí :

  • Đơn điền online.
  • Hạn đơn khóa 08/2021 là 12/2020 kéo dài đến 01/01/2021.
  • Nên tham khảo trang web chính thức để tiếp cận những thông tin chi tiết hơn cách đăng kí học bổng này.

Website :  https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA

——

BY < LE KHANH HUYEN > © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

 

 

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=2845

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network