Deadline: 31/08/2020

Singapore Government Scholarships 2021 For BS, MS

Applications are invited to apply for the Fully Funded Singapore Government Scholarships for International Students for the enrollment in 2021 to Undertake Bachelor Degree Programs & Master Degree Programs.

All the Students from every corner of the world from around the globe are eligible to apply for one of the Singapore Bachelor Degree Scholarship & Master Degree Scholarship full Free. The courses will be taught in English.

The Singapore International Student Scholarship for International Students collaborated with Top 3 Universities of Singapore such as Nanyang Technological University (NTU), the National University of Singapore (NUS) and the Singapore University of Technology and Design (SUTD). You will study at any of the one University.

Singapore Government Scholarships 2021 Details

 • Scholarship Country: Singapore 
 • University: National University of Singapore
 • Degree: MS Degree Programs & PhD Degree Programs
 • Award: Fully Funded Scholarship For Students By Government of Singapore
 • Deadline31st August 2020 (For BS, MS)

Information For BS, MS Students to Study in Singapore

 • Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) is eligible for students who are pursuing their Bachelor’s or Master’s degrees from all Nationalities.
 • Supports Short-Term Research from Top Singapore Universities for the Duration of Minimum 2 months to a maximum of 6 months.

Available Fields of Study for Short Term Research BS, MS

Biomedical Sciences and Physical Science and Engineering Related Disciplines.

Financial Coverage

The Singapore Scholarships for International Students is a Fully Funded Free Scholarships. The SINGA Scholarship is a Partially Funded for BS, MS.

Scholarship Coverage For BS, MS

 • Monthly stipend of $1,500

General Eligibility Criteria For BS, MS Students

 • International Students in Biomedical Sciences and Physical Science and Engineering Related Disciplines.
 • Undergraduate Students in Their Third or Fourth Year, or Master Students.

Deadline

The last date to apply for the Singapore Government Scholarships 2021 is 31st August 2020.

How to Apply:

The Application Process is Online for the scholarship. To Apply go to the Official website Singapore Government Scholarships.


Học bổng Chính phủ Singapore 2021

Học bổng Chính phủ Singapore tài trợ hoàn toàn cho sinh viên quốc tế, đăng ký vào năm 2021 để thực hiện các chương trình cấp bằng cử nhân & thạc sĩ.

Tất cả các sinh viên từ mọi nơi trên thế giới đều đủ điều kiện để đăng ký một trong các Học bổng Cử nhân & Học bổng Thạc sĩ Singapore miễn phí. Các khóa học sẽ được dạy bằng tiếng Anh.

Học bổng sinh viên quốc tế Singapore dành cho sinh viên quốc tế hợp tác với 3 trường đại học hàng đầu của Singapore như Đại học công nghệ Nanyang (NTU), Đại học quốc gia Singapore (NUS) và Đại học công nghệ và thiết kế Singapore (SUTD). Bạn sẽ học tại bất kỳ trường đại học nào.

Tổng quan học bổng

 • Quốc gia: Singapore
 • Đại học: Đại học Quốc gia Singapore
 • Bằng cấp: Chương trình cấp bằng MS & Chương trình cấp bằng tiến sĩ
 • Giải thưởng: Học bổng được tài trợ hoàn toàn cho sinh viên của Chính phủ Singapore
 • Hạn chót: 31 tháng 8 năm 2020 (Dành cho BS, MS)

Thông tin cho sinh viên du học Singapore

 • Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) dành cho sinh viên theo đuổi chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại Singapore từ tất cả các Quốc tịch.
 • Hỗ trợ nghiên cứu ngắn hạn từ các trường đại học hàng đầu Singapore trong thời gian tối thiểu 2 tháng đến tối đa 6 tháng.

Các lĩnh vực có sẵn cho nghiên cứu ngắn hạn Cử nhân và Thạc sĩ

 • Khoa học y sinh và khoa học vật lý và kỹ thuật liên quan.

Lợi ích

 • Học bổng Singapore dành cho sinh viên quốc tế là học bổng được tài trợ hoàn toàn. Học bổng SINGA tài trợ một phần cho chương trình Cử nhân và Thạc sĩ.
 • Học bổng bao gồm: trợ cấp hàng tháng $ 1.500

Tiêu chí tuyển chọn

Sinh viên quốc tế chuyên ngành: Biomedical Sciences, Physical Science, Engineering Related Disciplines
Sinh viên đại học trong năm thứ ba hoặc thứ tư, hoặc sinh viên thạc sĩ.

Hạn chót: Ngày cuối cùng để xin học bổng Chính phủ Singapore 2021 là ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Cách thức đăng ký

Quy trình nộp đơn cho học bổng được thực hiện trực tuyến. Để đăng ký, hãy truy cập trang web chính thức Học bổng Chính phủ Singapore.

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *