[Singapore] Đại Học Công Nghệ Và Thiết Kế Singapore

Deadline: 28/02/2021

Học bổng

Ứng viên thành công sẽ nhận được:

 • Toàn bộ học phí.
 • Tiền sinh hoạt phí hàng tháng.
 • Hỗ trợ hội nghị, nghiên cứu ở nước ngoài và thực tập.

Thời hạn học bổng

Học bổng có sẵn trong suốt thời gian bạn học.

Trình độ học vấn

Học bổng chỉ dành cho bậc Tiến sĩ.

Đối tượng hoặc lĩnh vực nghiên cứu

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký vào bất kỳ chương trình Tiến sĩ nào tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore.

Điều kiện

Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện dưới đây:

 • Ứng viên được chào đón từ bất kỳ quốc gia nào.
 • Ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào cho chương trình Tiến sĩ.
 • Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào (TOEFL / IELTS).
 • Số lượng học bổng có sẵn
 • Không xác định. Vui lòng liên hệ Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore để biết thêm thông tin.

Quốc tịch

Học bổng dành cho tất cả sinh viên từ bất kỳ quốc gia nào. Không có giới hạn về quốc tịch.

Tiêu chí lựa chọn

Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên đơn xin nhập học, hồ sơ học tập, tuyên bố về mục tiêu, các tài liệu hỗ trợ liên quan, v.v.

Làm thế nào để nộp hồ sơ

Ứng viên phải nộp đơn trực tuyến bằng hệ thống ứng dụng trực tuyến của họ.

Thời hạn nộp đơn

 • Ngày kết thúc chương trình học bổng này gần nhất là ngày 28 tháng 2 năm 2021 cho kỳ nhập học tháng 9 năm 2021.
 • Hãy lưu ý về thời hạn. Các bài nộp muộn và không đầy đủ sẽ không được giải trí!

Thông báo kết quả

Các ứng viên trong danh sách ngắn có thể được liên hệ để phỏng vấn qua Skype hoặc điện thoại.

Ghi chú quan trọng

 • Ứng viên được chào đón từ bất kỳ quốc gia nào.
 • Không bắt buộc phải có báo cáo điểm của Kỳ thi Hồ sơ Tốt nghiệp (GRE), nhưng  nên làm.

Thông tin chi tiết Singapore University of Technology and Design: Graduate (sutd.edu.sg)

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=3822

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network