Quỹ Học Bổng SHEBEGAN Dành Cho Phụ Nữ 2020-2021

 Quỹ học bổng SHEBEGAN ​​dành cho phụ nữ hiện đang được mở cho khóa học 2021-2022 cho các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Ưu tiên đầu tiên sẽ được dành cho những sinh viên nữ thể hiện được những nỗ lực của mình cho công việc từ thiện hoặc tình nguyện về vấn đề trao quyền nữ giới trong các lĩnh vực cụ thể và cũng cho phụ nữ thông qua công việc chuyên môn, cộng đồng hoặc công dân.

Tại các trường Đại học của Hoa Kỳ (US), ISW sẽ được cấp cho phụ nữ để nghiên cứu hoặc học tập toàn thời gian. Tại các học viện được công nhận của Canada hoặc Hoa Kỳ, cả sinh viên tốt nghiệp, cũng như giáo dục sau đại học, đều được hỗ trợ theo học bổng này do Tạp chí Phụ nữ SheBegan tài trợ. Từ năm 1998, học bổng quốc tế dành cho phụ nữ (ISW) đã được triển khai. Chương trình học bổng quốc tế dành cho phụ nữ (ISW) hỗ trợ tài chính cho sinh viên nữ theo học các chương trình sau đại học, đại học hoặc sau tiến sĩ toàn thời gian tại Hoa Kỳ, miễn trừ cho phụ nữ, những người là thành viên tổ chức ISW.

DEADLINE

Ngày 28 tháng 12 năm 2020

Những lợi ích

 • Bảo hiểm sức khỏe tài trợ với công ty bảo hiểm Sunlife
 • Chi phí cho chuyến bay khứ hồi: US $ 1600
 • Tài trợ bằng đại học: 18.000 đô la Mỹ
 • Tài trợ cho bằng thạc sĩ / chuyên môn đầu tiên: US $ 28,000
 • Tài trợ bằng tiến sĩ: 26.000 đô la Mỹ
 • Tài trợ cho bậc sau tiến sĩ: US $ 32,000
 • Chi phí sách & văn học: US $ 1000 mỗi năm
 • Trợ cấp hàng tháng 1200 đô la Mỹ cho sinh viên đại học, 1600 đô la Mỹ cho sinh viên Thạc sĩ, 1800 đô la Mỹ cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ và gói linh hoạt cho sinh viên sau tiến sĩ

Điều kiện

Ứng viên Học bổng ISW phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau để được hưởng Học bổng Quốc tế:

 • Ngoại trừ Iran, ISW tài trợ cho phụ nữ từ tất cả các quốc gia
 • Yêu cầu về độ tuổi cho các chương trình cấp bằng phụ thuộc vào điều kiện cần thiết của trường Đại học.
 • Có trình độ học vấn (nhận được ở nước ngoài hoặc ở Hoa Kỳ) tương đương với bằng cử nhân tại Hoa Kỳ để đăng ký chương trình thạc sĩ, có bằng tương đương với bằng thạc sĩ ở Hoa Kỳ để đăng ký chương trình cấp tiến sĩ hoặc có giá trị trình độ tiến sĩ để xin học vị trí sau tiến sĩ.
 • Cam kết cống hiến hết mình cho chương trình khoá học nếu được chọn. Ứng viên cần phải có thư cam kết khi nhận được Học bổng ISW.
 • Có năng lực tiếng Anh. Trừ khi ứng viên có thể xác nhận rằng ngôn ngữ cư trú của mình là tiếng Anh (yêu cầu bằng văn bản), rằng bản thân ứng viên đã có bằng đại học hoặc bằng tốt nghiệp trung học được dạy bằng tiếng Anh (cần có bảng điểm) hoặc cần gửi một lá thư cung cấp bằng chứng về công việc của cô với tư cách là một nhà nghiên cứu toàn thời gian đã đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (cần có bảng điểm – cần có Chứng chỉ Thông thạo Tiếng Anh), IELTS hoặc bằng chứng thông thạo tiếng Anh là bắt buộc.

Official Link

International Scholarship for Women 2021-2022

Apply Now : https://shebegan.com/application-submission/


In the United States (US) Universities, ISW will be granted to the women for full-time research or study. At recognized Canadian or U.S. institutes, both graduates, as well as postgraduate educations, are supported under this scholarship sponsored by SheBegan Women’s Magazine. Since 1998, the international Scholarship for Women (ISW) has been existing. The international scholarship for women (ISW) program offers sponsorship for women studying full-time graduate, undergraduate, or postdoctoral programs in the U.S.A. The full education funding grants are offered to the women of all countries other than Iran, to study in U.S. Universities and exemption for the women, those are ISW institution members.

Location:

United States

 Benefits

 • Health insurance in sponsorship with Sunlife insurance company
 • Expense on Return flight: US$1600 (Once per anum)
 • Undergraduate degree sponsorship: US$18,000
 • Master’s/first professional degree sponsorship: US$28,000
 • Doctoral degree sponsorship: US$26,000
 • Postdoctoral degree sponsorship: US$32,000
 • Books & Literature expense: US$1000 per year
 • Monthly stipend of US$1200 for an undergraduate student, US$1600 for Master student, US$1800 for Doctoral Student and flexible package for post-doctorate student

First preference will be given to the women that prove prior dedication to the charitable or volunteering work for empowering women in their specific fields and also to the women through professional, community, or civic work.

 Eligibilities

ISW Scholarship Applicants should meet the following norms to become entitled to the International Fellowship:

 • Except for Iran ISW sponsorship is available for women from any other country.
 • The age requirement for degree programs depends on the University requisites.
 • Hold an educational grade (received abroad or in the U.S.) equivalent to a bachelor’s degree in the U.S. for enrollment application on master’s program, hold a degree equivalent to a master degree in the U.S. to apply for a doctoral grade program, or hold a valid doctoral degree to apply for a post-doctorate position.
 • Committed to dedicate herself to the intended educational plan, if selected. A commitment letter needs to be signed by the candidate upon receiving the ISW Scholarship.
 • Plan to go back to her home nation to take up a professional occupation.
 • Be competent in English. Unless the candidate can confirm that her resident lingo is English (statement required in writing), that she obtained her undergraduate degree or secondary diploma that was taught in English language (transcript needed), or that she needs to submit a letter that provides evidence of her work as a full-time researcher enrolled in English taught program (transcript needed – English Proficiency Certificate needed), IELTS, or English language proficiency evidence is mandatory.

Eligible Regions: Open for All

Shortlink: https://youthop.vn?p=2496

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network