[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học South Dakota State 2020

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học South Dakota State 2020

 

Được thành lập vào năm 1920, Đại học South Dakota State là một trường đại học nghiên cứu công lập. Nó cung cấp các chương trình cấp bằng khác nhau. Tại đây, các ứng viên sẽ có được kinh nghiệm học tập và giảng dạy xuất sắc. Trường đại học đưa ra lời khuyên và một loạt các chương trình để trao quyền cho ứng viên các kỹ năng và kiến thức cần đạt được cho sự nghiệp tương lai của bạn và thay đổi thành công từ ứng viên thành chuyên gia.

 

Hạn chót nộp đơn: Ngày 15 tháng 11 năm 2020.

 

Mô tả ngắn gọn

  • Đại học: Đại Học South Dakota State
  • Sở: NA
  • Cấp độ khóa học: Đại học
  • Giải thưởng: Nhiều mức độ
  • Số lượng giải thưởng: không rõ
  • Chế độ truy cập: Trực tuyến
  • Quốc tịch: Mọi quốc tịch

 

 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

 

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc gia
 • Khóa học ứng tuyển: Bằng cử nhân tất cả các môn học
 • Tiêu chí xét tuyển: Ứng viên phải là sinh viên sắp bắt đầu đại học và phải đáp ứng các yêu cầu của điểm SAT và ACT để có cơ hội nộp đơn này.

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Để có được cơ hội, các ứng viên phải đăng ký vào khóa học lấy bằng đại học tại trường đại học. Sau khi xác nhận, những người tìm kiếm sẽ được tự động xem xét cho tư cách sinh viên này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải đính kèm bảng điểm trung học phổ thông, bảng đánh giá học tập chuyên nghiệp, bằng chứng miễn trừ và các tài liệu hỗ trợ tài chính.
 • Yêu cầu nhập học: Điểm trung bình tối thiểu 3.0 và bảng điểm chính thức của Hoa Kỳ là cần thiết.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Yêu cầu điểm TOEFL tối thiểu là 527 trên giấy, 197 trên máy tính hoặc 71 trên Internet và IELTS là 5.5.

 

Lợi ích

Học sinh sẽ cung cấp các giải thưởng dựa trên điểm ACT và SAT.

 • $ 1.000 có thể gia hạn (SAT-1100-1150 và ACT 22-23)
 • $ 1.500 có thể gia hạn (SAT-1160-1230 và ACT 24-25)
 • $ 2.000 có thể gia hạn (SAT-1240-1300 và ACT 26-27)
 • $ 3,000 có thể gia hạn (SAT-1310-1440 và ACT 28-31)
 • $ 4.000 có thể gia hạn (SAT-1450-1600 32-36)

 

Apply Now

__________________________________________________________________

Undergraduate Scholarships at South Dakota State University

 

South Dakota State University is the state’s largest and most comprehensive university. It offers a rich academic experience in an environment of inclusion and access through inspired, student-centered education, creative activities. SDSU will be an amazing option if you want to be successful not only in the academic domain but as well as in the professional world also. This will be a raffle wheel for your journey from student to professional.

 

Application Deadline: November 15, 2020 

Brief Description

  • University or Organization: South Dakota State University
  • Department: NA
  • Course Level: Undergraduate
  • Award: Varies
  • Access Mode: Online
  • Number of Awards: Unknown
  • Nationality: International and domestic

 

 • The prize can be taken in USA

 

Eligibility

 

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Acceptable Course or Subjects: Bachelor degree in all subjects
 • Eligibility Criteria: The aspirant must be a commencing undergraduate and have to fulfill the requirements of SAT and ACT scores for obtaining the opportunity of this application.

How to Apply

 • How to Apply: For gaining the opportunity, applicants have to enroll in the undergraduate degree coursework at the university. After taking affirmation, seekers will be automatically considered for this studentship.
 • Supporting Documents: Candidates have to attach a higher secondary mark sheet, professional academic transcript evaluation, proof of immunity and financial support documents.
 • Admission Requirements: Minimum GPA of 3.0 and an official U.S. transcript is needed.
 • Language Requirement: A minimum TOEFL score of 527 paper-based, 197 computer-based or 71 Internet-based and IELTS score of 5.5 is required.

 

Benefits

The studentship will provide the awards on the basis of ACT and SAT scores.

 • $1,000 renewable ( SAT-1100-1150 and ACT 22-23)
 • $1,500 renewable ( SAT-1160-1230 and ACT 24-25)
 • $2,000 renewable (SAT-1240-1300 and ACT 26-27)
 • $3,000 renewable (SAT-1310-1440 and ACT 28-31)
 • $4,000 renewable (SAT-1450-1600 32-36)

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2560

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network