SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AT UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA IN 2021 – 2022

USF is situated in the vibrant and diverse Tampa Bay region, with campuses in Tampa, St. Petersburg and Sarasota-Manatee. Together these campuses serve more than 50,000 students and offer undergraduate, graduate, specialist, and doctoral degrees. Across our 14 colleges, undergraduates choose from over 180 majors and concentrations, from business and engineering to the arts and USF Health.

Application Deadlines:

Application Submission Deadline: February 15, 2021

 Application Completion Deadline: May 1, 2021 

Brief Descriptions:

 • University or Organization: University of South Florida
 • Department: NA
 • Course Level: Freshman/ Undergraduate student
 • Award: Partial- funded tuition fee 
 • Number of Awards: NA
 • Nationality: Vary
 • The award can be taken in Vietnam

SCHOLARSHIPS ARE ONLY AVAILABLE FOR STUDENTS STARTING IN THE FALL SEMESTER.

Types of Scholarship:

These awards are not-stackable. Students will receive the highest award for which they qualify within the awarding timeline. All Green & Gold awards are credited in the form of a partial out-of-state tuition waiver; exact award amounts vary based on the number of credits in which a student enrolls each term. 

Criteria: to be eligible, applicants must meet the following requirements:

USF Green & Gold Presidential:

        Award: $48,000 (up to $12,000 per year)

        Academic Requirement: 3.90+ GPA and 1340+ SAT (Evidence-Based Reading and Writing & Math only) or 29+ ACT

USF Green & Gold Directors Award:

        Award: $36000 (up to $9,000 per year)

        Academic Requirement: 3.50+ GPA and 1210+ SAT (Evidence-Based Reading and Writing & Math only) or 25+ ACT

USF International Student Scholarship:

        Award: $4,000 (up to $1,000 per year)

        Academic Requirements: 3.30+ GPA and 1180+ SAT (Evidence-Based Reading and Writing & Math only) or 24+ ACT

Eligibility:

 • Eligible Countries: Vary
 • Eligible Course or Subjects: Graduate High School, first time attending college.
 • Eligibility Criteria: Students are selected for admissions scholarships based upon the following criteria. Some scholarships may have additional selection criteria.
 • High school GPA (recalculated by admissions)
 • Post-secondary GPA must be at least 3.0 (if taking dual enrollment or college coursework)
 • SAT or ACT test scores.

Benefits:

The scholarship covers tuition fee and support financial aid for applicants.

Apply Now


HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ Ở ĐẠI HỌC NAM FLORIDA NĂM 2021-2022

USF nằm trong khu vực Vịnh Tampa sôi động, với các cơ sở ở Tampa, St. Petersburg và Sarasota-Manatee. Các cơ sở này cùng nhau phục vụ hơn 50.000 sinh viên và cấp bằng đại học, sau đại học, chuyên gia và tiến sĩ. Trên khắp 14 trường học của chúng tôi, sinh viên có thể chọn theo học từ hơn 180 chuyên ngành từ kinh doanh và kỹ thuật đến nghệ thuật sức khỏe.

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

Hạn nộp hồ sơ: 15/2/2021

Hạn chót hoàn thành đơn đăng ký: 1/5/2021

LƯU Ý: HỌC BỔNG CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN BẮT ĐẦU TRONG HỌC KỲ MÙA THU.

THÔNG TIN CHUNG:

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Nam Florida
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Sinh viên năm nhất 
 • Giải thưởng: Học bổng bán phần
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Quốc tịch: Đa dạng
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

CÁC LOẠI HỌC BỔNG:

USF Green & Gold Presidential:

        Giá trị giải thưởng: $48,000 ( $12,000/ năm)

        Điều kiện: 3.90+ GPA và 1340+ SAT (Evidence-Based Reading and Writing & Math only) hoặc  29+ ACT

USF Green & Gold Directors Award:

        Giá trị giải thưởng: $36000 ($9,000/ năm)

        Điều kiện: 3.50+ GPA và 1210+ SAT (Evidence-Based Reading and Writing & Math only) hoặc 25+ ACT

USF International Student Scholarship:

        Giá trị giải thưởng: $4,000 ($1,000/ năm)

        Điều kiện: 3.30+ GPA và 1180+ SAT (Evidence-Based Reading and Writing & Math only) hoặc 24+ ACT

Lưu ý: Thí sinh chỉ nhận được 1 loại học bổng. Sinh viên sẽ nhận được giải thưởng cao nhất mà họ đủ điều kiện trong thời hạn trao giải. Tất cả các giải thưởng Xanh & Vàng được ghi nhận dưới hình thức miễn một phần học phí ngoài tiểu bang; số tiền thưởng chính xác khác nhau dựa trên số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký mỗi kỳ. Số tiền thưởng chính xác thay đổi dựa trên số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký mỗi kỳ.

ĐIỀU KIỆN VÀ MỐC THỜI GIAN:

 • Quốc gia đủ điều kiện : tất cả
 • Trình độ học vấn: tốt nghiệp cấp 3, lần đầu học đại học.
 • Tiêu chí: Sinh viên được chọn để nhận học bổng tuyển sinh dựa trên các tiêu chí sau. Một số loại học bổng có thể có các tiêu chí lựa chọn bổ sung.
 • Điểm trung bình bậc Trung học (được tính theo kỳ nhập học)
 • Điểm trung bình sau bậc trung học phải đạt ít nhất 3.0 GPA (nếu đăng ký kép hoặc các môn học đại học)
 • Điểm thi SAT hoặc ACT

NHỮNG LỢI ÍCH:

Học bổng bao gồm học phí và hỗ trợ tài chính cho ứng viên.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2127

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network