Pony Chung Invitation Scholarship at Korea University (Vietnamese Students Exclusive)

Scholarship Overview

Vietnam was selected as the first recipient of the foundation’s overseas scholarship program promoted to nurture future talents because Vietnam’s spirit to pioneer the future and its remarkable development with abundant growth potential is in line with Honorary Chairman Se-Yung Chung’s spirit of taking on challenges. Pony Chung Foundation supports the Vietnamese talents who will bridge Korea and Vietnam, and become leaders of the future.

Based on such belief which was always embedded in Honorary Chairman Chung’s philosophy of respecting talents, we wish to stand as a true supporter for the young talents marching for a better future.

Benefits:

 1. Admission & 100% of the tuition for four semesters (Conditional Scholarship )
 2.  Housing & Living expense: KRW 900,000/month
 3. Airline Fares: One round trip economy class ticket between Vietnam and Korea
 4. Dissertation Printing Fee: within KRW 500,000 (Once)

Why study at Korea University?

Established in 1991, Korea University’s Graduate School of International Studies (KU GSIS) is a leading academic institution in educating and nurturing young experts specialized in international affairs. Since its beginning, KU GSIS has been preparing students to serve as productive members of their organizations and to play leadership roles in the international community. KU GSIS’s curriculum is taught by an international faculty educated at some of the world’s finest educational institutions.

As part of Korea University, one of Korea’s oldest and highest-ranking universities, GSIS has access to an immense range of resources throughout the university. The university has a global network of research and study exchanges with 744 partner universities in 78 countries, including University 21, a network of 18 leading universities in nine countries that promotes international student exchange programs.

Eligibility

 • Organization: Korea University
 • Department: Graduate School of International Studies
 • Course Level: Master
 • Application Deadline: NA
 • Eligible Countries: Vietnam
 • Admissible Criteria: Take 9 credits or above (foreign language and internship classes are not counted) and maintain GPA 4.0/4.5 or above

Application Process

Pony Chung Foundation will select 2 students (from Hanoi or HCM City) from the final selection list of KU, and announce the result.

APPLY NOW


Tổng quan về học bổng

Việt Nam được là một trong những nước đầu tiên nhận được chương trình học bổng để thúc đẩy, để nuôi dưỡng những tài năng trong tương lai vì tinh thần của Việt Nam, để đi tiên phong trong tương lai và sự phát triển vượt trội phù hợp với tinh thần của Chủ tịch danh dự Se-Yung Chung. Pony Chung Foundation hỗ trợ các tài năng Việt Nam, những người sẽ kết nối Hàn Quốc và Việt Nam, và trở thành nhà lãnh đạo của tương lai.

Dựa trên tư tưởng như vậy, Pony Chung Foundation mong muốn trở thành người hỗ trợ thực sự cho những tài năng trẻ diễu hành vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Những lợi ích:

 • Nhập học & 100% học phí cho bốn học kỳ (Học bổng có điều kiện)
 • Chi phí nhà ở & sinh hoạt: 900.000 KRW / tháng
 • Vé máy bay: Vé khứ hồi hạng phổ thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc
 • Phí in luận văn: trong vòng 500.000 KRW (Một lần)

Tại sao nên học tại Đại học Hàn Quốc?

Được thành lập vào năm 1991, Trường Graduate School of International Studies (KU GSIS) là một tổ chức học thuật hàng đầu về giáo dục và nuôi dưỡng các chuyên gia trẻ chuyên về các vấn đề quốc tế. Kể từ khi bắt đầu, KU GSIS đã chuẩn bị cho sinh viên các cơ hội để tham gia các tổ chức và đóng vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế. Chương trình của KU GSIS được giảng dạy bởi giảng viên quốc tế được đào tạo tại một số tổ chức giáo dục tốt nhất thế giới.

Là một phần của Đại học Hàn Quốc, một trong những trường đại học lâu đời nhất và có thứ hạng cao nhất của Hàn Quốc, sinh viên của GSIS có quyền truy cập vào một loạt các cơ sở vật chất và tài nguyên tốt nhất trên toàn quốc. Trường có mạng lưới trao đổi nghiên cứu và học tập toàn cầu với 744 trường đại học đối tác ở 78 quốc gia, bao gồm Đại học 21, mạng lưới 18 trường đại học hàng đầu ở chín quốc gia để thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Điều kiện học bổng

 • Tổ chức: Đại học Hàn Quốc
 • Khoa: Trường đại học nghiên cứu quốc tế
 • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
 • Hạn chót nộp đơn: NA
 • Các nước đủ điều kiện: Việt Nam
 • Tiêu chí được chấp nhận: Lấy 9 tín chỉ trở lên (ngoại ngữ và các lớp thực tập không được tính) và duy trì GPA 4.0 / 4.5 trở lên

Quy trình nộp đơn

Pony Chung Foundation sẽ chọn 2 sinh viên (từ Hà Nội hoặc TP HCM) từ danh sách lựa chọn cuối cùng của KU, và công bố kết quả.

THÔNG TIN HỌC BỔNG TẠI ĐÂY

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network