Deadline: 25/07/2020

PhD Funding for Non-Italian Students at University of Eastern Piedmont

Good news for those participants who are seeking an offer to pursue a research program in Italy. The University of Eastern Piedmont is organizing the PhD Scholarship opportunity in Italy.

With good grace, the university is presenting this opportunity for high achieving non-Italian applicants who want to pursue their PhD studies at the university.

Founded in 1998, the University of Eastern Piedmont is organized in 7 faculties. It is a university situated in Novara and Vercelli, Italy.

Why at the University of Eastern Piedmont? At this university, the students learn from the experienced teachers and lecturers and build a bright future in their chosen fields.

Brief Description

 • University or Organization: University of Eastern Piedmont
 • Department: Department of Pharmaceutical Sciences
 • Course Level: PhD
 • Award: 24,000 Euros
 • Access Mode: Email
 • Number of Awards: Not known
 • Nationality: International
 • The program can be taken in Italy
 • Application Deadline: July 25, 2020
 • Language: English

Eligibility

 • Eligible Countries: Non-Italian applicants are eligible.
 • Acceptable Course or Subjects: Applicants can apply for a PhD degree program for “Extracellular and intracellular NAMPT as pharmacological targets in cancer and inflammatory disorders” at the university.
 • Admissible Criteria: The candidate must be passionate in molecular and cellular biology and pharmacology fields.

How to Apply

 • In order to apply for the grant, you need to register in a PhD degree program at the university. After taking admission, send a full CV to ambra.grolla@uniupo.it if you want to be a part of the grant.
 • Candidates must hold a master’s degree for this course at the university and also have a proficiency in the English language.

Benefits:  The participants of this position will receive a salary to be around 24,000 Euros net per year.


Học bổng Tiến sĩ dành cho sinh viên quốc tê tại University of Eastern Piedmont, Italy 2020

Tin vui cho những bạn đang tìm kiếm một chương trình nghiên cứu tại Ý. Đại học Đông Piemonte mang lại học bổng tiến sĩ với giá trị lên tới 24.000 Euro mỗi năm.

Được thành lập vào năm 1998, Đại học Đông Piemonte hiện nay gồm 7 khoa. Đây là một trường đại học nằm ở Novara và Vercelli, Ý. Tại đây, sinh viên có cơ hội học hỏi từ các  giảng viên giàu kinh nghiệm và xây dựng một tương lai tươi sáng trong các lĩnh vực họ chọn.

Thông tin cơ bản

 • Trường/ Tổ chức: Đại học Đông Piemonte
 • Khoa: Khoa học Dược phẩm
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: 24.000 Euro
 • Phương thức nộp đơn: Email
 • Số lượng giải thưởng: Không đề cập
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Chương trình có thể được thực hiện tại Ý
 • Hạn cuối: ngày 25 tháng 7 năm 2020
 • Ngôn ngữ: tiếng anh

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên không phải người Ý
 • Khóa học/ môn học: “Extracellular and intracellular NAMPT as pharmacological targets in cancer and inflammatory disorders”
 • Ứng viên có đam mê trong lĩnh vực sinh học và dược học phân tử và tế bào

Làm thế nào để đăng ký

 • Để nộp đơn xin học bổng, trước hết bạn cần đăng ký chương trình tiến sĩ tại trường. Sau khi nhập học, hãy gửi CV đầy đủ đến ambra.grolla@uniupo.it nếu bạn muốn trở thành một phần của học bổng.
 • Các ứng viên phải có bằng thạc sĩ cho khóa học này và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Lợi ích: Những người tham gia vị trí này sẽ nhận được mức hỗ trợ khoảng 24.000 Euro mỗi năm.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network