Deadline: 31/01/2022

[Pháp] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Tại ENS Paris – Saclay 2022

Deadline: 31/01/2022
Giới thiệu chung:

– Ngôi trường thành viên École Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) của Đại học Paris-Saclay cung cấp chương trình đào tạo văn hóa và khoa học cấp cao.

– Ngoài chương trình học bổng Thạc sĩ quốc tế của Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay còn hiện đang đổi mới chương trình học bổng quốc tế mở cho việc du học trong tối đa hai học kỳ. Dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc nhất và nghiên cứu sinh, tích hợp đào tạo vào một trong 11 bộ phận giảng dạy và nghiên cứu, hoặc để thực hiện nghiên cứu tại một trong 14 phòng thí nghiệm.

Các ngành học nổi bật:
 • Sinh học – Sức khỏe
 • Hoá học
 • Khoa học máy tính
 • Vật lý ứng dụng
 • Khoa học năng lượng
 • Khoa học và Công nghệ
 • Kỹ thuật hệ thống
 • Thiết kế
Điều kiện:
 • Là công dân nước ngoài hoặc công dân Pháp, đang học đại học ít nhất hai năm ở nước ngoài;
 • Đã hoàn thành khóa học M1 tại một trong các trường Đại học Paris-Saclay chương trình thạc sĩ.
 • Chưa từng là người nhận học bổng hoặc tài trợ của chương trình này trong những năm trước.
 • Bắt buộc phải có bằng DELF, hoặc DALF, hoặc FLE, hoặc TOEIC, hoặc TOEFL.
Các vòng thi để Apply học bổng:

– Đối với các ứng viên cấp bậc Tiến sĩ đang nộp đơn xin trợ cấp trong hai giai đoạn riêng biệt, mỗi giai đoạn 6 tháng, sẽ có một cuộc đánh giá bởi người giám sát để ra phán quyết về việc tiếp tục thanh toán khoản tài trợ cho lần thứ hai.

– Các ứng viên có nghĩa vụ:

 • Thực hiện theo chương trình mà khoản tài trợ đã được trao và trong thời hạn đã tuyên bố;
 • Chuyên cần và đúng giờ trong quá trình học tập các khóa học nghiên cứu;
 • Không được thay đổi chương trình đào tạo đã được trao học bổng;
 • Trong trường hợp không tôn trọng tất cả các điều kiện, học bổng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.
Giá trị của học bổng:
 • Được hỗ trợ các chi phí liên quan đến thời gian lưu trú tại ENS (đóng góp cho cuộc sống của học sinh sinh viên và khu học xá).
 • Kết quả học tập và động lực là những yếu tố được hội đồng trao giải xem xét để tiếp tục cấp học bổng.

Xem thêm thông tin tại đây.

—————————————–

BY Trương Quốc Ngữ © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=14251

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network