[PARTIAL] Merit-Based Scholarship At Marconi International University

Country: USA

City: Miami

About Marconi International University

Marconi International University is an online and research University based in Rome, Italy, and the first Italian Open University recognized by the Ministerial Decree of March 1, 2004.

Scholarship Details

Apply for the Scholarship at Marconi International University in the USA. Additionally, the name of the scholarship is Merit-Based Scholarship At Marconi International University.

Furthermore, scholarship (Applications are Open) is open for Domestic Students, International Students. Additionally, the scholarship allows Undergraduate, Graduate level program(s) in the field of Business Administration, Computer Engineering Emerging Technologies, Educational Leadership, and Management taught at Marconi International University.

Deadline: August 21, 2020

Degree Level

The scholarship is available to undertake Undergraduate, Graduate level programs.

Available Subjects

The following subjects are available to study under this scholarship program.

  • Business Administration
  • Computer Engineering

Eligible Nationalities

Domestic & International Students can apply for this scholarship Program.

Eligibility Criteria

To be eligible, for ad­mis­sion to the Bach­e­lor’s de­gree pro­gram, ap­pli­cants must have a high school diploma and master’s pro­grams, they must pos­sess a valid Bach­e­lor’s De­gree.

Application Procedure

In order to be considered for this award, candidates must take admission in Undergraduate and Postgraduate degree at the university. After that, they should complete the online application form for this opportunity.

Scholarship Benefits

The Marconi International University will provide a 20% discount on tuition fees to the winning candidates for the year 2020/21.

 

ONLINE APPLICATION FORM

OFFICIAL PAGE


Học Bổng Bán Phần Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Tại Đại Học Marconi 2020/2021

Quốc gia: Hoa Kỳ

Thành phố: Miami

Thông tin về trường Đại học Marconi

Đại học Quốc tế Marconi là một trường đại học trực tuyến và nghiên cứu có trụ sở tại Rome, Ý và là trường đại học mở đầu tiên của Ý được công nhận bởi Nghị định của Bộ trưởng ngày 1 tháng 3 năm 2004.

Truy cập trang chính thức để biết thêm thông tin.

Chi tiết về học bổng

Đăng ký học bổng tại Đại học quốc tế Marconi ở Mỹ. Ngoài ra, tên của học bổng là Học bổng dựa trên Bằng khen tại Đại học Quốc tế Marconi.

Hơn nữa, học bổng (Đơn ứng tuyển đang mở) dành cho sinh viên trong nước, sinh viên quốc tế. Ngoài ra, học bổng cho phép chương trình Đại học, Cao học trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, Công nghệ mới nổi Kỹ thuật Máy tính, Lãnh đạo Giáo dục và Quản lý được giảng dạy tại Đại học Quốc tế Marconi.

Hạn chót nộp đơn: 21/8/2020.

Bằng cấp

Học bổng có hiệu lực để thực hiện các chương trình bậc đại học và sau đại học.

Những môn học có hiệu lực

Các môn học sau đây có sẵn để học theo chương trình học bổng này.

  • Quản trị kinh doanh
  • Kỹ sư máy tính

Quốc tịch đủ điều kiện

Sinh viên trong nước và quốc tế có thể đăng ký chương trình học bổng này.

Đủ tiêu chuẩn nộp đơn

Để đủ điều kiện, để được nhận vào chương trình cấp bằng Cử nhân, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học và chương trình thạc sĩ, họ phải có Bằng Cử nhân hợp lệ.

Thủ tục nộp đơn

Để được xem xét cho giải thưởng này, các ứng viên phải nhập học bằng Đại học và Sau

Lợi ích học bổng

Đại học quốc tế Marconi sẽ giảm giá 20% học phí cho các ứng viên chiến thắng trong năm 2020/21.

đại học tại trường đại học. Sau đó, họ nên hoàn thành mẫu đơn trực tuyến cho cơ hội này.

NỘP ĐƠN ONLINE

WEBSITE CHÍNH THỨC

Shortlink: https://youthop.vn?p=2032

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network