Paid Internship at AI Tamimi & Co in Dubai and Abu Dhabi for Law Students

AI Tamimi & Co is one of the leading law firms in the Middle East and currently has nearly 700 employees working in 17 offices in 9 countries around the world. AI Tamimi & Co is currently applying for an internship program at the company’s Arbitration Department. The internship program lasts for 3 months and will be in Dubai or Abu Dhabi, both the crowdest cities in the United Emirates. 

Application Deadline: 31/01/2021

Brief Description:

 • University or Organization: AI Tamimi & Company
 • Department: Arbitration
 • Course Level: Internship
 • Award: AED 3000 per month, entitled to two days of paid annual leave per month
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International Students
 • The award can be taken in Dubai & Abu Dhabi

Eligibility:      

 • Eligible Countries: National
 • Eligible Course or Subjects: Entry level of laws
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • You must currently be enrolled in an undergraduate/postgraduate degree in law within the last 12 months

How to Apply:

 • How to Apply: To apply, please email Arbitration.Internship@tamimi.com attaching your CV and cover letter.  Please feel free to contact us if you would like more information before applying.
 • Supporting Documents: Submit your CV and Cover letter.
 • Admission Requirements: Applicants must have to meet the following requirements:
 • You must currently be enrolled in an undergraduate/postgraduate degree in law within the last 12 months;
 • An interest in international arbitration and a willingness to learn from experienced colleagues;
 • Proactiveness and professionalism;
 • English language skills to a business standard;
 • Arabic and foreign languages are desirable but not essential.

Benefits:

The program includes 3 months of a paid internship at the company. Having the opportunity to interact with many international colleagues, professional working environment.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Thực Tập Có Lương tại AI Tamimi & Co ở Dubai & Abu Dhabi Cho Sinh Viên Ngành Luật

AI Tamimi & Co là một trong những công ty luật hàng đầu ở Trung Đông hiện có khoảng gần 700 nhân viên làm việc ở 17 văn phòng tại 9 quốc gia trên thế giới. AI Tamimi & Co hiện đang mở đơn cho chương trinh thực tập tại Arbitration Department của công ty. Chương trinh thực tập kéo dài 3 tháng, và sẽ ở Dubai hoặc ở Abu Dhabi, đều là 2 thành phố lớn ở United Emirates.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 1 năm 2021

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: AI Tamimi & Co
 • Sở: Tòa phán xét
 • Cấp độ: Thực tập sinh có lương
 • Giải thưởng: Thực tập sinh được chi trả AED 3000/tháng, hưởng 2 ngày nghỉ phép có lương mỗi tháng.
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên toàn cầu
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Dubai & Abu Dhabi

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Toàn cầu
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Có kiến thức cơ bản về luật
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Hiện đang là sinh viên Đại học/ sau Đại học ngành Luật, mới tốt nghiệp trong vòng 12 tháng.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, vui lòng gửi email đến Arbitration.Internship@tamimi.com đính kèm CV và thư xin việc của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi nộp đơn.
 • Tài liệu hỗ trợ: CV và thư giới thiệu
 • Yêu cầu : Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Bạn hiện phải đăng ký theo học chương trình đại học / sau đại học về luật trong vòng 12 tháng qua;
 • Quan tâm đến vấn đề phân xử quốc tế và sẵn sàng học hỏi từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm;
 • Tính chủ động và chuyên nghiệp;
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: thành thạo giao tiếp, sử dụng tiếng Anh theo hướng kinh doanh. Biết tiếng Ả Rập là một lợi thế.

Những lợi ích:

Chương trình gồm 3 tháng thực tập có lương tại công ty. Có cơ hội tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp quốc tế, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2139

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network