Paid Internship at AI Tamimi & Co in Dubai and Abu Dhabi for Law Students

AI Tamimi & Co is one of the leading law firms in the Middle East and currently has nearly 700 employees working in 17 offices in 9 countries around the world. AI Tamimi & Co is currently applying for an internship program at the company’s Arbitration Department. The internship program lasts for 3 months and will be in Dubai or Abu Dhabi, both the crowdest cities in the United Emirates. 

Application Deadline: 31/01/2021

Brief Description:

 • University or Organization: AI Tamimi & Company
 • Department: Arbitration
 • Course Level: Internship
 • Award: AED 3000 per month, entitled to two days of paid annual leave per month
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International Students
 • The award can be taken in Dubai & Abu Dhabi

Eligibility:      

 • Eligible Countries: National
 • Eligible Course or Subjects: Entry level of laws
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • You must currently be enrolled in an undergraduate/postgraduate degree in law within the last 12 months

How to Apply:

 • How to Apply: To apply, please email Arbitration.Internship@tamimi.com attaching your CV and cover letter.  Please feel free to contact us if you would like more information before applying.
 • Supporting Documents: Submit your CV and Cover letter.
 • Admission Requirements: Applicants must have to meet the following requirements:
 • You must currently be enrolled in an undergraduate/postgraduate degree in law within the last 12 months;
 • An interest in international arbitration and a willingness to learn from experienced colleagues;
 • Proactiveness and professionalism;
 • English language skills to a business standard;
 • Arabic and foreign languages are desirable but not essential.

Benefits:

The program includes 3 months of a paid internship at the company. Having the opportunity to interact with many international colleagues, professional working environment.

Apply Now

 

________________________________________________________________________

 

Thực Tập Có Lương tại AI Tamimi & Co ở Dubai & Abu Dhabi Cho Sinh Viên Ngành Luật

AI Tamimi & Co là một trong những công ty luật hàng đầu ở Trung Đông hiện có khoảng gần 700 nhân viên làm việc ở 17 văn phòng tại 9 quốc gia trên thế giới. AI Tamimi & Co hiện đang mở đơn cho chương trinh thực tập tại Arbitration Department của công ty. Chương trinh thực tập kéo dài 3 tháng, và sẽ ở Dubai hoặc ở Abu Dhabi, đều là 2 thành phố lớn ở United Emirates.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 1 năm 2021

Mô tả ngắn gọn:

 • Đại học hoặc Tổ chức: AI Tamimi & Co
 • Sở: Tòa phán xét
 • Cấp độ: Thực tập sinh có lương
 • Giải thưởng: Thực tập sinh được chi trả AED 3000/tháng, hưởng 2 ngày nghỉ phép có lương mỗi tháng.
 • Số lượng giải thưởng: NA
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên toàn cầu
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Dubai & Abu Dhabi

Đủ điều kiện:

 • Các nước đủ điều kiện: Toàn cầu
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Có kiến thức cơ bản về luật
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Hiện đang là sinh viên Đại học/ sau Đại học ngành Luật, mới tốt nghiệp trong vòng 12 tháng.

Cách thức đăng ký:

 • Cách đăng ký: Để ứng tuyển, vui lòng gửi email đến Arbitration.Internship@tamimi.com đính kèm CV và thư xin việc của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi nộp đơn.
 • Tài liệu hỗ trợ: CV và thư giới thiệu
 • Yêu cầu : Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Bạn hiện phải đăng ký theo học chương trình đại học / sau đại học về luật trong vòng 12 tháng qua;
 • Quan tâm đến vấn đề phân xử quốc tế và sẵn sàng học hỏi từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm;
 • Tính chủ động và chuyên nghiệp;
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: thành thạo giao tiếp, sử dụng tiếng Anh theo hướng kinh doanh. Biết tiếng Ả Rập là một lợi thế.

Những lợi ích:

Chương trình gồm 3 tháng thực tập có lương tại công ty. Có cơ hội tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp quốc tế, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2139

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network