Otago Polytechnic Covid-19 Relief funding for International Students, New Zealand

Otago Polytechnic is actively helping bright students through its mind-blowing Covid-19 Relief Scholarship. The programme is available for the academic year 2020-21.

This funding opportunity will ease students’ financial load by providing an award of NZ$ 2,000 to NZ$ 15,000. There is no geographical restriction.

Opened in 1870, Otago Polytechnic was formerly known as King Edward Technical College and is based in the heart of Auckland, New Zealand. It has been providing high quality and career-focused education to students.

Why would you like to enrol in any program at the Otago Polytechnic? Finest tertiary teachers, affordable accommodation options, dedicated staff, and modern facilities make this institution the best place to study. It has been providing students with the skills and knowledge that they need to achieve success in life.

Application Deadline: December 31, 2020

Brief Description

 • University or Organization: Otago Polytechnic
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate, master, diploma and certificate programme
 • Award: NZ$ 2,000 to NZ$ 15,000
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in New Zealand

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are accepted from around the world
 • Eligible Course or Subjects: The grant is open for the following courses:
 • Pathway programmes, English+Diploma
 • Master of Applied Management
 • Postgraduate Diploma
 • Graduate Diploma
 • Bachelor’s degree programmes
 • Diploma programmes Level 5 and 6
 • Certificate Level 2-5
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Must be international students
 • Must have applied for one of the courses mentioned above.

How to Apply

 • How to Apply: There is no separate application process as the program amount will automatically be deducted at the time of applying for the approved programme.
 • Supporting Documents: Candidates might be asked to submit following documents together with their application: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, a copy of passport
 • Admission Requirements: Requirements associated with admission vary course to course.
 • Language Requirement: Language requirements vary from one course to another. You can get detailed information in this regard by clicking on this link.

Benefits

The Award is varied depending on which course you are applying for:

 • Pathway programmes (English + Diploma) – $ 2,000
 • Master of Applied Management – NZ$ 7,000
 • Postgraduate Diploma – NZ$ 5,000
 • Graduate Diploma – NZ$ 4,000
 • Bachelor’s degree programmes – NZ$ 5,000
 • Diploma programmes Level 5 and 6 – NZ$ 4,000
 • Certificate Level 2-5 – NZ$ 2,000

Học bổng Covid-19 Relief cho sinh viên quốc tế tại New Zealand

Otago Polytechnic đang tích cực giúp đỡ các sinh viên thông minh thông qua Học bổng cứu trợ Covid-19. Chương trình có sẵn cho năm học 2020-21.

Cơ hội tài trợ này sẽ giúp sinh viên giảm tải gánh nặng tài chính bằng cách cung cấp giải thưởng từ 2.000 đô la đến 15.000 đô la New Zealand. Không có giới hạn địa lý.

Thành lập vào năm 1870, Otago Polytechnic trước đây được gọi là Đại học Kỹ thuật King Edward và có trụ sở tại trung tâm Auckland, New Zealand. Nó đã được cung cấp chất lượng cao và giáo dục tập trung vào sự nghiệp cho sinh viên.

Tại sao bạn muốn đăng ký chương trình học tại Otago Polytechnic? Giáo viên đại học tốt nhất, lựa chọn chỗ ở giá cả phải chăng, đội ngũ nhân viên tận tâm và cơ sở vật chất hiện đại làm cho tổ chức này trở thành nơi học tập tốt nhất. Trường đã và đang cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến ​​thức mà họ cần để đạt được thành công trong cuộc sống.

Hạn chót nộp đơn: ngày 31 tháng 12 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Otago Polytechnic
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học, thạc sĩ, văn bằng và chương trình chứng chỉ
 • Giải thưởng: 2.000 đô la New Zealand đến 15.000 đô la New Zealand
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở New Zealand

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Các ứng dụng được chấp nhận từ khắp nơi trên thế giới
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Khoản tài trợ dành cho các khóa học sau:
 • Chương trình chuyển tiếp, tiếng Anh + Văn bằng
 • Thạc sĩ Quản lý ứng dụng
 • Bằng tốt nghiệp đại học
 • Bằng tốt nghiệp
 • Chương trình cấp bằng Cử nhân
 • Chương trình cấp bằng 5 và 6
 • Chứng chỉ cấp 2-5
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 • Phải là sinh viên quốc tế
 • Phải áp dụng cho một trong những khóa học được đề cập ở trên.

Cách thức ứng tuyển

 • Cách đăng ký: Không có quy trình nộp đơn riêng vì số tiền chương trình sẽ tự động được khấu trừ tại thời điểm đăng ký chương trình được phê duyệt.
 • Tài liệu hỗ trợ: Thí sinh có thể được yêu cầu nộp các tài liệu sau cùng với đơn đăng ký: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê, bản sao hộ chiếu
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu liên quan đến nhập học khác nhau khóa học.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Yêu cầu ngôn ngữ thay đổi từ khóa học này sang khóa học khác.

Những lợi ích

Giải thưởng rất đa dạng tùy thuộc vào khóa học bạn đăng ký:

 • Chương trình chuyển tiếp (Tiếng Anh + Văn bằng) – $ 2.000
 • Thạc sĩ Duản lý ứng dụng – 7.000 đô la New Zealand
 • Văn bằng sau đại học – 5.000 đô la New Zealand
 • Văn bằng tốt nghiệp – 4.000 đô la New Zealand
 • Chương trình cấp bằng Cử nhân – 5.000 đô la New Zealand
 • Chương trình cấp bằng 5 và 6 – 4.000 đô la New Zealand
 • Cấp chứng chỉ 2-5 – 2.000 đô la New Zealand

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network