[Online] Khoá Học Nhà Lãnh Đạo Trẻ YSEALI

Deadline:02.2022

YSEALI đã ra mắt bốn Khóa học Trực tuyến mới (Miễn phí)

Chúng tôi có tin tức tuyệt vời để chia sẻ! YSEALI đã ra mắt bốn Khóa học YSEALI Trực tuyến mới. Các khóa học trực tuyến này là nguồn tài nguyên miễn phí để nâng cao khả năng lãnh đạo và kiến ​​thức chuyên môn của bạn lên một tầm cao mới. Chúng tôi hy vọng họ sẽ trao quyền và truyền cảm hứng cho các thành viên YSEALI thực hiện các chủ đề khác nhau mà chúng tôi đưa ra. Bạn có thể nhận được chứng chỉ khi hoàn thành sau khi vượt qua bài kiểm tra với số điểm tối thiểu là 80%.

Tổ chức cộng đồng hành động
Các chiến dịch cấp cơ sở và tình nguyện viên là yếu tố cần thiết cho sự thành công của hầu hết các tổ chức phi chính phủ liên quan đến phát triển cộng đồng. Học cách truyền cảm hứng và thu hút tình nguyện viên để họ chủ động trong cộng đồng của họ và tổ chức các chiến dịch cấp cơ sở.

Tạo và duy trì doanh nghiệp Xã hội
Hiểu các thực tiễn tốt nhất trong việc phát triển các tổ chức phi chính phủ (NGO) bao gồm hợp tác với khu vực tư nhân và chính phủ, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và vận động thanh niên hiệu quả.

Các chiến lược phát triển và tăng trưởng cá nhân
Khóa học này phác thảo những cách khác nhau mà bạn có thể phát triển kinh doanh, tổ chức và kỹ năng cá nhân của mình.

Khái niệm gây quỹ
Kiểm tra các nguyên tắc chính của việc gây quỹ với hướng dẫn về việc tạo và thực hiện các kế hoạch gây quỹ chiến lược, thiết kế và thực hiện các chiến lược tiếp thị và truyền thông cũng như sự khác biệt giữa việc gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận và vì lợi nhuận.

Tham gia các khóa học ngay hôm nay tại Bit.ly/YSEALILearns (america.gov)

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network