[ONLINE] Trại Hè Ảo Về Bệnh Tiểu Đường

Deadline: 22/01/2021

Giới thiệu chung: 

Trại hè ảo về bệnh tiểu đường là một chương trình thực tập nghiên cứu ảo kéo dài 4 tuần, mời các sinh viên trung học, đại học, sau đại học và sinh viên chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến việc tìm hiểu về nghiên cứu y sinh và y học học thuật với trọng tâm là nghiên cứu, giáo dục và chăm sóc bệnh tiểu đường.

Điều kiện: 

  • Chương trình dành cho sinh viên trung học, đại học, sau đại học và sinh viên chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến việc theo đuổi khoa học và y học như một con đường sự nghiệp.
  • Chương trình này miễn phí cho tất cả những người tham dự đã đăng ký với số tiền quyên góp được đề xuất và những đóng góp hào phóng của bạn sẽ được quyên góp cho Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ để hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục và chăm sóc bệnh tiểu đường.

Lợi ích: 

  • Tất cả những người tham dự đã đăng ký phải tham gia toàn bộ chương trình 4 tuần và sẽ nhận được chứng nhận khi hoàn thành chương trình thực tập ảo này.

Xem thêm thông tin tại: https://www.diabetesvirtualcamp.org/winter-overview

 


BY Lý Vân © YouthOp.vn

 

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=4381

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network