[Online] Khóa Học Về Tư Duy Phản Biện Và Giải Quyết Vấn Đề Của Học Viện Công Nghệ Rochester

Deadline:

 • Khóa học bắt đầu từ 21/04/2021: 08/06/2021
 • Khóa học bắt đầu từ 12/07/2021: 21/12/2021

Thời gian khóa học: 03 tuần, 04-06 giờ/tuần.

Giới thiệu chung:

 • Trong môi trường kinh doanh ngày nay, các tổ chức đã xác định tư duy phản biện và giải quyết vấn đề là những kỹ năng không thể thiếu đối với sự thành công của nhân viên và tổ chức của họ.
 • Các chuyên gia thành công nhất là những người có thể đánh giá môi trường, phân tích tình huống, thiết kế giải pháp và cuối cùng giành chiến thắng trong một tình huống cạnh tranh.
 • Khóa học này – một phần của chương trình Chứng chỉ Chuyên môn Cần thiết về Lãnh đạo, sẽ làm sáng tỏ, thảo luận và cung cấp các kỹ thuật ứng dụng cho tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong bối cảnh kinh doanh. Người học sẽ rút ra kết nối với kinh nghiệm làm việc của họ bằng cách phân tích và phê bình các nghiên cứu điển hình. Các phương pháp thực hành tốt nhất để giải quyết vấn đề sẽ được thảo luận và minh họa bao gồm cách cân nhắc các giải pháp thay thế, kết hợp phản hồi từ các bên liên quan, cách thức và thời điểm bắt đầu lại.

Điều kiện: Khóa học miễn phí (trả phí $199 để có Chứng nhận).

Lợi ích của khóa học:

 • Cách thực hiện phân tích và đánh giá chiến lược.
 • Cách nhận thức và đánh giá nhu cầu quan trọng và thiết kế một giải pháp phù hợp.
 • Cách xác định các bên liên quan chính và đảm bảo nhu cầu của họ được đáp ứng.
 • Cách sử dụng khả năng giải quyết vấn đề thích ứng.
 • Cách hợp tác vượt qua chướng ngại vật.
 • Cách phân tích thất bại để cải thiện hiệu suất trong tương lai.

Xem thêm thông tin tại đây

—————————————–

BY Đỗ Thu Huyền  © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network