[ONLINE] Khóa Học Quản Lý Dự Án Của Trường Đại Học California, Irvine 

Deadline: Mở quanh năm

Giới thiệu chung: 

  • Khóa học này kết hợp các yếu tố thiết yếu của Quản lý dự án và Lãnh đạo nhóm thành một khóa học. Thông qua đó, người học sẽ hiểu sâu hơn về trách nhiệm của lãnh đạo và chuẩn bị tốt hơn cho dự án.
  • Rob Stone, giảng viên của môn, là một nhà quản lý dự án thành công, cũng dạy các hội thảo về quản lý dự án. Ông đã tách ra khỏi nền tảng kỹ sư dân dụng, sở hữu bằng Thạc sĩ Giáo dục và chứng chỉ Six Sigma và hiện làm việc với nhiều tổ chức và xí nghiệp trên khắp thế giới. Với phương pháp tiếp cận thực hành, ông và đồng nghiệp đạt được kết quả thành công trong việc phân phối đúng hạn chất lượng cao với phạm vi ngân sách.

Chi phí: 

Tài nguyên của khóa học hoàn toàn miễn phí, trừ chứng chỉ – bạn phải trả phí để làm bài thi và nhận chứng chỉ. Nếu cần, học viên có thể xin hỗ trợ tài chính.  

Lợi ích: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ:

  • Hiểu về vai trò của nhóm hiệu suất cao và khả năng lãnh đạo trong quản lý dự án, cùng với công cụ và kỹ thuật để phát triển và củng cố thành viên trong nhóm
  • Hiểu về các giai đoạn trong chu kỳ dự án
  • Áp dụng các phương pháp hay nhất để phát triển năng lực, lập kế hoạch kiểm soát dự án, giám sát và đánh giá tiến độ để đảm bảo kết quả thành công
  • Giao tiếp thành thạo để báo cáo tình trạng và hiệu suất cho các bên liên quan

Xem thêm thông tin tại đây 

——————————————————————-

BY Thiên Phúc © YouthOp.vn  

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=8222

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network