[Online] Khóa học Nghệ thuật Đàm phán của Trường Đại học California, Irvine 

Deadline: Mở quanh năm

Giới thiệu chung: 

  • Khóa học này khám phá các đặc điểm cá nhân và hành vi của một nhà đàm phán hiệu quả. Học viên sẽ tham gia thảo luận về cách thức trao quyền, quyền lực và quyền hạn ảnh hưởng đến quá trình và kết quả đàm phán. Các chủ đề bao gồm lập kế hoạch và chuẩn bị cho một phiên đàm phán.
  • Susanne Robins, giảng viên của môn, là một giáo viên, huấn luyện viên, điều hành viên và diễn giả có 25 năm sự nghiệp thành công trong đàm phán và tiếp thị. Cô hiện là chủ sở hữu và là nhà đào tạo chính của Ascend Training Solutions, một công ty chuyên thiết kế, phát triển và tạo điều kiện cho các chương trình đào tạo nhân viên hấp dẫn và có tác động, cung cấp các chương trình đào tạo nhân viên và phát triển lãnh đạo cho các khu vực doanh nghiệp, chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận. 

Chi phí:

Tài nguyên của khóa học hoàn toàn miễn phí, trừ chứng chỉ – bạn phải trả phí để làm bài thi và nhận chứng chỉ. Nếu cần, học viên có thể xin hỗ trợ tài chính

Lợi ích của khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

  • Hiểu về bản chất của thương lượng, các học thuyết cơ bản và các rào cản đối với đàm phán hiệu quả
  • Giải thích vai trò của quyền lực, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực và cách giải quyết sự bất bình đẳng về quyền lực
  • Hiểu các “lập trường” hoặc phong cách đàm phán khác nhau và các yếu tố ảnh hưởng 
  • Đánh giá phong cách cá nhân và ảnh hưởng của nó đến quá trình đàm phán
  • Lập kế hoạch và chuẩn bị trong quá trình đàm phán

Xem thêm thông tin tại đây

——————————————————————-

BY Thiên Phúc © YouthOp.vn  

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=9003

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network