[Online] Khóa Học Miễn Phí Về COVID-19

Deadline: NO DEADLINE

Giới thiệu chung:

Trong khóa học giới thiệu này, sinh viên sẽ tìm hiểu về SARS-CoV-2, bao gồm thông tin về giai đoạn lây nhiễm, biểu hiện lâm sàng của COVID-19, cách SARS-CoV-2 lây truyền từ người sang người và tại sao việc truy tìm những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân có thể là một can thiệp sức khỏe cộng đồng hiệu quả.

Bên cạnh đó, bạn sẽ được tìm hiểu về cách truy tìm F1, F2, bao gồm cách xây dựng mối quan hệ với các trường hợp, xác định người tiếp xúc của họ và hỗ trợ cả hai trường hợp và liên hệ với họ để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Khóa học cũng sẽ bao gồm một số cân nhắc đạo đức quan trọng xung quanh việc truy vết F1, F2, xem xét cách ly cộng đồng và thực hiện cách ly. Cuối cùng, khóa học sẽ xác định một số rào cản phổ biến nhất đối với nỗ lực truy vết – cùng với các chiến lược để vượt qua chúng.

Điều kiện:

  • Miễn phí tham gia
  • Không có điều kiện

Lợi ích: 

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ:

  • Hiểu được cách mà SARS-CoV-2 xuất hiện, bao gồm giai đoạn lây nhiễm, sự xuất hiện của COVID-19 và bằng chứng về cách thức lây truyền của nó.

  • Xác định lây nhiễm và thời gian can thiệp sức khỏe cộng đồng thông qua việc xác định F1, F2.

  • Hiểu được lợi ích của việc điều tra trường hợp và truy tìm liên hệ, xác định các rào cản phổ biến và các chiến lược khả thi để vượt qua chúng.

  • Trình bày một số cân nhắc về vấn đề đạo đức xung quanh việc theo dõi người tiếp xúc, xem xét cách ly và thực hiện cách ly.

Xem thêm thông tin tại: OFFICIAL LINK

————————————————–

BY Lý Vân © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network