[Online] Khóa Học Chuyển Đổi Tôn Giáo Và Xung Đột Của Trường Đại Học Boston

Deadline: Không có deadline

Thời gian khóa học: 12 tuần, 04 – 06 giờ mỗi tuần

Giới thiệu chung:

  • Khóa học cung cấp thông tin cơ bản cho sinh viên về Thần học, thế giới quan và thực hành biến đổi xung đột dựa trên đức tin. Với một nền kiến thức chắc chắn, học viên sẽ trở thành những nhà lãnh đạo phân tích xung đột trong gia đình, tổ chức, cộng đồng và các hệ thống áp bức lớn hơn. Nó sẽ cung cấp các kỹ năng cơ bản trong việc chuyển đổi xung đột. Mặc dù được giảng dạy từ truyền thống Cơ đốc giáo, học viên được quyền phản ánh về bối cảnh tôn giáo và văn hóa của riêng họ.

Đối tượng tham gia:

Công dân toàn cầu (trừ Iran, Cuba, vùng tội phạm ở Ukraine) quan tâm đến vấn đề xung đột tôn giáo.

Điều kiện:

  • Miễn phí (hoặc phải trả $49 để nhận bằng chứng nhận từ trường).
  • Đây là một khóa học bằng Tiếng Anh (có phụ đề bằng Tiếng Anh).

Lợi ích:

Thông qua khóa học bạn sẽ biết về:

  • Kiến thức cần thiết cho bản thân và những người khác tham gia vào xung đột như một quá trình chuyển đổi.
  • Kiến thức về động lực xung đột trong các hệ thống phức tạp.
  • Bài tập thực hành.

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây

——————————————————

BY Thân Trần Bảo Ngọc © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network