Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Chiến Thuật Kinh Doanh Của Trường Đại Học Virginia

Deadline: Không có deadline
Thời gian khóa học: 24 tuần, 2-4 giờ mỗi tuần
Giới thiệu chung:

– Về Đại học Virginia:

+ Đại học Virginia là trường nghiên cứu công lập chất lượng cao, được thành lập năm 1819 tại Charlottesville, Virginia. Hiện nay, học viện có 21.057 sinh viên theo học chương trình Cử nhân, Thạc sỹ, giáo dục chuyên ngành, chuyên ngành thứ nhất (Luật & Y), tiến sỹ.

+ Các Đại học hay Cao đẳng trực thuộc: Khoa học & Nghệ thuật, Kiến trúc, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Nghiên cứu thường xuyên & chuyên ngành, Giáo dục, Kỹ thuật & Khoa học ứng dụng, Luật, Y, Điều dưỡng, Lãnh đạo, Chính sách công.

Nguồn: terren in Virginia trên flickr.com

– Về khóa học:

+ Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đánh giá sự phát triển của công ty, xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh, xây dựng và đánh giá các chiến lược kinh doanh cũng cũng như quản lý nguồn nhân lực.

+ Trong Dự án cuối kì, bạn sẽ áp dụng các kỹ năng của mình bằng cách tạo một bản Phân tích chiến lược toàn diện cho một doanh nghiệp hoặc một dự án kinh doanh của riêng bạn.

Điều kiện:
  • Miễn phí 
  • Đây là một khóa học bằng Tiếng Anh 
Lợi ích: 

– Sau khóa học, người học sẽ nắm được các kiến thức:

  • Cách đánh giá sự phát triển của ngành
  • Cách xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh
  • Cách xây dựng và đánh giá chiến lược kinh doanh
  • Cách quản trị nguồn nhân lực

Xem thêm thông tin về khóa học tại đây

—————————————————

BY Thân Trần Bảo Ngọc © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=14889

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network