Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Các Nguyên Tắc Cơ Bản Về Quản Lý Của Đại Học California, Irvine

Deadline: Mở quanh năm

 

Giới thiệu chung: 

Tất cả nhân viên đều được hưởng lợi từ việc hiểu các nguyên tắc, vai trò và trách nhiệm quản lý, bất kể vị trí. Khóa học này giúp các học viên hiểu sâu về các khái niệm lý thuyết cơ bản về quản lý và vai trò hoạt động của người quản lý. Không bao giờ là quá sớm để lập kế hoạch cho con đường chuyên nghiệp của bạn bằng cách tìm hiểu cách những người quản lý giỏi nhất quản lý để đạt được thành công!

Dave Nagy, giảng viên khóa học, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong chuyên môn quản trị và các chương trình chuyển đổi mô hình quản lý trong các công ty. Ngoài ra, ông còn là diễn giả tại nhiều hội nghị và tác giả của nhiều bài viết về quản trị. Hiện nay, ông đang tập trung vào việc phát triển mô hình quản lý tinh gọn, phát triển lãnh đạo, và tình hình tài chính, đồng thời là một giảng viên trong chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học California, Irvine. 

Chi phí:

Tài nguyên của khóa học hoàn toàn miễn phí, trừ chứng chỉ – bạn phải trả phí để làm bài thi và nhận chứng chỉ. Nếu cần, học viên có thể xin hỗ trợ tài chính

 

Lợi ích của khóa học:

  1. Phân biệt quản lý và lãnh đạo 
  2. Khám phá công việc, các kỹ năng và chức năng của quản lý. 
  3. Vận hành triết lý quản lý mới. 
  4. Lập kế hoạch có thứ bậc theo kỹ thuật SMART. 
  5. Giải thích khái niệm lãnh đạo 
  6. Xây dựng một mạng lưới hùng mạnh

Xem thêm thông tin tại đây

——————————————————————-

BY Thiên Phúc © YouthOp.vn  

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network