[Online] Fat Chance: Khóa Học Xác Suất Thống Kê Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Mục đích: Nâng cao kỹ năng lập luận định lượng của bạn thông qua việc hiểu biết sâu hơn về xác suất và thống kê

Tham gia khóa học tại: https://www.edx.org/course/fat-chance-probability-from-the-ground-up-2

 

Chi tiết về khóa học:
· Mở cửa từ ngày 4/2/2020 đến 5/2/2021
· Miễn phí
· Thời lượng: Kéo dài 7 tuần
· Cam kết về thời gian: 3-5 giờ mỗi tuần
· Môn học: Toán học
· Ngôn ngữ: Tiếng Anh
· Bản ghi video: Tiếng Anh
· Trình độ: mở đầu
· Tín dụng: Kiểm nghiệm miễn phí. Thêm chứng chỉ đã xác minh với 139$
· Nền tảng: edX
· Chủ đề: Xác suất, Số liệu thống kê

Những gì bạn sẽ học:
· Nâng cao sự yêu thích và giảm nỗi sợ hãi về xác suất thống kê cơ bản
· Cách giải các bài toán đếm tổ hợp
· Cách giải các bài toán sử dụng xác suất cơ bản và nâng cao
· Hiểu biết sơ lược về phân phối chuẩn và nhiều ứng dụng thống kê của nó
· Khả năng nhận ra các lỗi sai phổ biến về xác suất cũng như một số cách thức mà số liệu thống kê bị lạm dụng hoặc đơn giản là hiểu sai

Mô tả khóa học:
Khóa học được tạo đặc biệt cho những người mới nghiên cứu xác suất hoặc cho những người đang tìm kiếm một bài đánh giá có thể tiếp cận được các khái niệm cốt lõi trước khi đăng ký vào một khóa học thống kê cấp đại học, Fat Chance ưu tiên:
– Phát triển phương pháp tư duy toán học thay vì ghi nhớ thuộc lòng thuật ngữ và công thức.
– Thông qua các bài học trực quan và thực hành có hướng dẫn, khóa học này khám phá lý luận định lượng đằng sau xác suất và bản chất tích lũy của toán học bằng cách truy tìm xác suất và thống kê trở lại nền tảng trong các nguyên tắc đếm.

Trong mô-đun 1 và 2, bạn sẽ được giới thiệu các kỹ năng đếm cơ bản mà bạn sẽ xây dựng trong suốt khóa học. Trong bài 3, bạn sẽ áp dụng những kỹ năng đó vào các bài toán đơn giản về xác suất. Trong mô-đun 4 đến 6, bạn sẽ khám phá cách những ý tưởng và kỹ thuật đó có thể được điều chỉnh để trả lời một loạt các vấn đề về xác suất. Cuối cùng, trong mô-đun 7, bạn sẽ được giới thiệu về thống kê thông qua khái niệm giá trị kỳ vọng, phương sai và phân phối chuẩn. Bạn sẽ thấy cách sử dụng những ý tưởng này để ước tính xác suất trong những tình huống khó tính giá trị chính xác của chúng.

Tóm tắt nội dung chương trình:
1.Đếm cơ bản
Đếm số, số lớn, nguyên tắc nhân, tìm hiểu thêm về nguyên tắc nhân và thừa số, nguyên tắc trừ
2.Đếm số nâng cao
Đếm tập hợp, hệ số nhị thức, ứng dụng của tập hợp, đa thức, tập hợp có lặp lại.
3.Xác suất cơ bản
Lật tiền, lăn xúc xắc, chơi Poker, phân phối các tay cầu
4.Giá trị được kì vọng
Giá trị mong đợi: Chuck-A-Luck, giá trị mong đợi: máy đánh bạc, lập chiến lược
5.Xác suất có điều kiện
Bài toán Monty Hall, xác suất có điều kiện: thiết lập các ví dụ, xác suất có điều kiện: lựa chọn
6.Thử nghiệm Bernoulli
Bernoulli Trials, The Gambler’s Ruin
7.Phân phối bình thường
Trò chơi, Trò chơi: ví dụ về phương sai, lặp lại trò chơi, phân phối bình thường- phần 1, phân phối bình thường- phần 2

Giáo sư hướng dẫn:
Benedict Gross: Giáo sư toán học, Đại học Harvard
Joseph Harris: Giáo sư toán học, Đại học Harvard
Emily Riehl: Trợ lý giáo sư, Toán học, Đại học Johns Hopkins

Các trường liên kết
Khoa Nghệ thuật & Khoa học Đại học Harvard


BY <Bùi Trang & Mẫn Nguyễn> © YouthOp.vn Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=3384

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network