[Online] Cuộc Thi Viết Luận Hektoen Grand Prix

Deadline: 

15/09/2021 

Giới thiệu chung: 

Tham gia Cuộc thi Viết luận Hektoen Grand Prix 2021 để tưởng nhớ bà Hella Mannheimer, với chủ đề nghệ thuật, lịch sử, văn học, giáo dục, … liên quan đến y học (trừ COVID-19). 

Điều kiện:

  • Bài nghiên cứu, nếu được chấp thuận, sẽ được đăng trên tạp chí Hektoen mà không cần thông báo trước (trừ khi chỉnh sửa phần lớn) 
  • Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên. 
  • Bài nghiên cứu phải là công trình chính gốc, chưa từng xuất bản, dài không quá 1500 từ, và phải tuân theo các chỉ dẫn trình bày (gồm cả ảnh minh họa)

Chỉ dẫn trình bày 

  • Trang bìa gồm các thông tin về tác giả: tên, bằng cấp/chức danh, hoạt động chuyên môn (professional affiliation), tiểu sử, thông tin liên lạc 
  • Nội dung: có tiêu đề và đánh số trang theo mục lục, định dạng Times New Roman – 12, phong cách Chicago hay AMA, đánh số các trích dẫn  
  •  Tên file: [Tên tác giả]_[Tên bài viết]
  • Hình ảnh: lưu ở định dạng .jpg, có tên theo dạng [Tên tác giả]_[Tên bài viết]_[Chỉ số], chú thích nộp trong file word. 

Giá trị giải thưởng: 

5.000 USD cho người chiến thắng và 2.500 USD cho người về nhì

Quy trình: 

  1. Kiểm tra các yêu cầu trình bày và bản quyền của bài nghiên cứu 
  2. Nộp bài tại đây hay tại contest@hektoeninternational.org

Xem thêm thông tin tại đây 

——————————————————————-

BY Thiên Phúc © YouthOp.vn  

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network