Deadline: 15/12/2020

North Carolina State University PhD Position for International Candidates for 2020-2021

Program Overview

To support students’ education in the United States, North Carolina State University is offering a Ph.D. position in the Department of Electrical and Computer Engineering. The main purpose of this educational opportunity is to attract high achieving students from all over the world to undertake a Ph.D. degree in Experimental Spincaloritronics and Topological Materials. The funding program is open for the academic year 2020-21.

Benefits: North Carolina State University will provide the salary to the successful candidates.

Why study at North Carolina State University?

North Carolina State University, located in North Carolina State, America, is a public land-grant university that offers many student services, including nonremedial tutoring, women’s center, placement service, health service, health insurance. The university gives the opportunity for local jobs, internships, and possible career opportunities to the students. NC State is recognized for its excellent study in science, technology, engineering, and mathematics.

Eligibility

 • University or Organization: North Carolina State University
 • Department: Electrical and Computer Engineering
 • Application Deadline: December 15th, 2020
 • Course Level: PhD
 • Award: Salary
 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Eligible Course or Subjects: Ph.D. degree in experimental spincaloritronics and topological materials
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must have taken prior courses in quantum mechanics and solid-state physics and be interested in working full time on the experiments in the lab.

Application Process

 • How to Apply:
  • To apply for the position, students need to take part in a Ph.D. degree at North Carolina State University.
  • After that, applicants can contact Dr. Vashaee at dvashae@ncsu.edu for the further application process.
 • Admission Requirements: For taking admission, applicants must have a master’s degree from a recognized university.
 • Supporting Documents: Candidates are requested to submit a
  • CV or resume
  • one unofficial transcript from each previously attended college or university
  • three letters of recommendation
  • proof of English proficiency (non-US citizen applicants only)
 • Language Requirement: Students need to demonstrate that they have a good level of written and spoken English.

Apply Now


Tổng quan về chương trình

Để hỗ trợ du học sinh được trải nghiệm nền giáo dục tại Hoa Kỳ, Đại học bang North Carolina đang có một vị trí trong chương trình Ph.D trong Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính. Mục đích chính của cơ hội giáo dục này là thu hút sinh viên đạt thành tích cao từ khắp nơi trên thế giới để nhận bằng tiến sĩ. bằng cấp về ngành Experimental Spincaloritronics and Topological Materials. Chương trình tài trợ được mở cho năm học 2020-21.

Lợi ích: Đại học bang North Carolina sẽ cung cấp lương bổng cho ứng viên thành công.

Tại sao nên chọn tại Đại học bang North Carolina?

Đại học bang North Carolina, nằm ở tiểu bang North Carolina, Mỹ, là một trường đại học công với nhiều dịch vụ cho sinh viên, bao gồm tutoring, trung tâm phụ nữ, dịch vụ housing, dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, etc. Trường đại học mang đến cơ hội việc làm cho du học sinh trải nghiệm tại bậc tại địa phương, thực tập và cơ hội phát triển nghề nghiệp. NC State được công nhận là viện nghiên cứu xuất sắc về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Điều kiện chương trình

 • Tổ chức: Đại học bang North Carolina
 • Khoa: Kỹ thuật điện và máy tính
 • Hạn chót nộp đơn: ngày 15 tháng 12 năm 2020
 • Cấp độ khóa học: Tiến sĩ
 • Giải thưởng: Mức lương
 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Có kiến thức về quantum mechanics and solid-state physics và có mong muốn làm việc trong phòng thí nghiệm.

Quy trình nộp đơn

 • Làm thế nào để nộp:
  • Để ứng tuyển vào vị trí này, sinh viên cần nộp đơn online cho bằng tiến sĩ tại Đại học bang North Carolina.
  • Sau đó, ứng viên có thể liên hệ với Dr. Vashaee tại dvashae@ncsu.edu để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình nộp đơn.
 • Yêu cầu nhập học: Để tham gia, ứng viên phải có bằng thạc sĩ từ một trường đại học được công nhận.
  • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên có thể sẽ được yêu cầu nộp các tài liệu bao gồm
  • CV hoặc sơ yếu lý lịch
  • Một bảng điểm không chính thức từ mỗi trường đại học hoặc cao đẳng trước đây
  • Ba thư giới thiệu
  • Bằng chứng chỉ tiếng Anh (chỉ ứng viên không phải là công dân Hoa Kỳ)
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Học sinh cần chứng minh rằng mình có trình độ tiếng Anh viết và nói tốt.

NỘP ĐƠN TẠI ĐÂY

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network