[NewZealand] Học Bổng Thạc Sĩ Quốc Tế Của Đại Học Lincoln

 

File:Ivey Hall, Lincoln University, New Zealand.jpg - Wikimedia Commons

Đại học Lincoln, New Zealand. Nguồn: Wikimedia Commons

Đại học Lincoln cấp học bổng International Taught Master Merit Scholarships cho sinh viên quốc tế đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ dựa trên năng lực hoặc thành tích học tập. Các yếu tố khác như phẩm chất cá nhân, nhu cầu tài chính, nơi bạn sống và khóa học bạn chọn, có thể được xem xét.

Cấp độ / (Các) lĩnh vực nghiên cứu: Chương trình Thạc sĩ (180 tín chỉ được giảng dạy đủ điều kiện (xem bên dưới))

Nhóm mục tiêu: Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới

Giá trị học bổng / bao gồm: NZ $ 10.000, được áp dụng cho tổng chi phí học tập của bạn, trong các chương trình cấp bằng Thạc sĩ sau:

• Thạc sĩ Kinh doanh – Quản lý Toàn cầu và Tiếp thị

• Thạc sĩ Kinh doanh – Tài chính

• Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp (CPA)

• Thạc sĩ Quản lý Thể thao và Giải trí

• Thạc sĩ Quản lý Du lịch

• Thạc sĩ Phát triển Nông thôn Quốc tế.

NZ $ 7000, được áp dụng cho tổng chi phí học tập của bạn, trong các chương trình cấp bằng Thạc sĩ sau:

• Thạc sĩ Máy tính Ứng dụng (chỉ nhập học tháng 11)

• Thạc sĩ quản lý dịch hại

• Thạc sĩ Nông nghiệp chính xác

• Thạc sĩ Khoa học về Đổi mới Thực phẩm

• Thạc sĩ Quản lý & Chính sách Môi trường

• Thạc sĩ quản lý trong kinh doanh nông nghiệp

• Thạc sĩ quản lý trong hệ thống nông nghiệp

• Thạc sĩ về rượu và nghề trồng nho (chỉ tháng 2)

• Thạc sĩ Disaster Risk and Resilience

Đủ điều kiện: Ứng viên nhận học bổng phải có điểm trung bình ít nhất là B + trong năm cuối của bằng cử nhân.

Hướng dẫn ứng dụng: Thời hạn nộp đơn cho các nghiên cứu  học kỳ Mùa xuân năm 2021 là ngày 1 tháng 11 năm 2020,  học kỳ Mùa thu năm 2021 là ngày 1 tháng 4 năm 2021. Đơn xin hỗ trợ tài chính và được chỉ định thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Vui lòng liên hệ với trường đại học để kiểm tra kỹ xem còn hạn nộp hồ sơ cho Học bổng International Taught Master Merit.

Điều quan trọng là phải truy cập trang web chính thức (liên kết tìm thấy bên dưới) để biết thông tin chi tiết về cách đăng ký học bổng này.

Chi tiết xem tại: Học bổng Lincoln

By Linh Vu © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này.

  

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=3461

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network