[NEW ZEALAND] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ Cho Tất Cả Các Ngành Từ Trường Đại Học Victoria Of Wellington

Deadline: 01/03, 01/07 và 01/11 hàng năm

Giới thiệu chung:

  • Để khuyến khích các nghiên cứu sinh sau đại học, Đại học Victoria of Wellington sẽ tài trợ 110 suất học bổng cho những người sắp bắt đầu nghiên cứu Tiến Sĩ. Những học bổng này được trao dựa trên thành tích học tập và dành cho sinh viên New Zealand và sinh viên quốc tế trong bất kỳ ngành học nào của trường.
  • Học bổng thường sẽ có thời hạn trong ba năm. Đối với một sinh viên đã đăng ký học Tiến sĩ tại Đại học Victoria of Wellington trong hơn ba tháng tại thời điểm đề nghị Học bổng được thực hiện, thời hạn tối đa của Học bổng sẽ được giảm theo quyết định của Ủy ban Học bổng Nghiên cứu Sau Đại học.

Điều kiện:

Điều kiện cơ bản: 

  • Sinh viên tốt nghiệp của bất kỳ trường đại học nào trong hoặc ngoài New Zealand.
  • Những người có ý định đăng ký học Tiến sĩ (PhD) toàn thời gian hoặc những người đã bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ.

Lưu ý: Sẽ có thêm các điều kiện cụ thể về chuyên môn/kỹ năng tùy thuộc vào chuyên ngành mà bạn học.

Lợi ích:

Học bổng bao gồm:

  • $27,500 cho việc chi tiêu hàng năm. 
  • Toàn bộ học phí.

Xem thêm thông tin tại đây.

————————————————–

BY Lý Vân © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network