[New Zealand] Cơ Hội Nhận Học Bổng Lên Đến $18,000 Cho 04 Năm Học Tại Đại Học Victoria 

Deadline: 31/10/2021

Giới thiệu: 

Học bổng này được cung cấp cho sinh viên nhằm khuyến khích họ theo học tại Đại học Victoria trong các lĩnh vực Khoa học, Toán học và Kỹ thuật.

Các khóa học:

  • Khoa học
  • Toán học 
  • Kỹ thuật

Điều kiện:

  • Đăng ký theo học tại Đại học Victoria với chuyên ngành Khoa học, Toán học hoặc Kỹ thuật.
  • Học bổng sẽ được trao chủ yếu dựa trên thành tích học tập mặc dù các yếu tố như tính cách, khả năng lãnh đạo, sự tham gia của cộng đồng và hoàn cảnh tài chính cũng có thể được tính đến.

Giá trị học bổng:

Học bổng lên đến $4,500/năm. Học bổng có thể duy trì trong 04 năm với điều kiện duy trì ít nhất điểm B+ trung bình (tương đương điểm trung bình 6/10).

Cách thức ứng tuyển:

  • Đăng ký theo học tại trường.
  • Một bài luận cá nhân trên một trang giấy: nêu rõ lý do tại sao bạn muốn theo học Khoa học, Toán học hoặc Kỹ thuật tại Đại học Victoria và kế hoạch nghề nghiệp tương lai của bạn.
  • 01 bức thư giới thiệu.

Xem thêm thông tin tại đây

——————————————————————-

BY Đỗ Thu Huyền © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=9228

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network