[Mỹ] Học Bổng Bậc Cử Nhân Cho Kỳ Học Mùa Thu Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Trường Đại Học Bang Portland

Deadline: 01/08/2021

Giới thiệu:

Học bổng được trao cho sinh viên quốc tế mới nhập học đại học dựa trên thành tích học tập của họ. Những sinh viên duy trì thành tích học tập cao sẽ tự động được xét cấp học bổng tại thời điểm nhập học.

Giá trị học bổng: Từ $3,000 đến $10,000 mỗi năm học.

Các khóa học: Đại học Bang Portland hiện có 24 ngành ở các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Xem thêm tại đây

Điều kiện:

  • GPA phải đạt ít nhất là 3.25/4.0. 
  • Sinh viên được tài trợ bởi các tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ có thể không phù hợp được xét học bổng.
  • Chỉ dành cho những sinh viên lần đầu nhập học. Sinh viên đã từng ghi danh tại trường sẽ không đủ điều kiện để xét tuyển học bổng này hoặc yêu cầu tăng số tiền thưởng sau thời điểm nhập học.
  • Những sinh viên chưa có Chứng chỉ Ngoại ngữ theo yêu cầu nhập học vẫn được xét học bổng. Tuy nhiên, các trường hợp này phải hoàn thành Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu và bổ sung vào hồ sơ thì học bổng mới được áp dụng.

Cách thức ứng tuyền:

Điền đơn đăng ký học tại trường

Xem thêm thông tin tại đây

——————————————————

BY Đỗ Thu Huyền © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network