Luiss Masters Scholarship in Italy 2020-2021

The Luiss Guido Carli University is now accepting applications for the Masters Degree Scholarships in Italy 2020-2021. The Luiss Masters Scholarship for international students is offered in multiple study areas.

The Luiss University in Italy is offered 8 scholarships for the academic year 2020-2021. International students from all over the world can apply for this international scholarship program in 2020.

The Luiss University master’s scholarship, Italy will cover all the tuition fees for the entire duration of the master’s degree program. The next year’s scholarship will be renewed on the basis of last year’s performance.

The LUISS or LUISS Guido Carl is a private university in Rome, Italy. It was established in 1974. It was ranked in the top 100 European Business Schools by the Financial Times official ranking.

Brief Description

 • Country: Italy
 • University: LUISS Guido Carl
 • Degree level: Master’s Degree Programs
 • Study areas: The Luiss master scholarships are available in the following four departments.
 • Political Science
 • Business and Management;
 • Economics and Finance
 • Law

Financial Support

 • Full Tuition Fees for the entire duration of a master’s degree.

Eligibility Criteria

 • Students must enroll in the master’s degree program at t LUISS Guido Carli  for the 2020/2021 academic year
 • Must have a valid GMAT or GRE scores
 • Must have a good academic record

How to apply

Visit the LUISS university website and click on the Financial Aid and Scholarships web pages for online scholarship application. Upload the required documents and submit the application as soon as possible.

Application Deadline

 • The last date to apply for the Luiss Masters Scholarship in Italy 2020-2021 is July 3, 2020.

Học bổng thạc sĩ tại Đại học Luiss, Ý 

Đại học Luiss Guido Carli hiện đang chấp nhận đơn xin học bổng thạc sĩ ở Ý 2020-2021. Học bổng Luiss Masters dành cho sinh viên quốc tế được cung cấp trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

Đại học Luiss ở Ý cung cấp 8 học bổng cho năm học 2020-2021. Sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới có thể đăng ký chương trình học bổng quốc tế này vào năm 2020.

Học bổng thạc sĩ Luiss của Đại học Luiss, Ý sẽ chi trả toàn bộ học phí cho toàn bộ thời gian của chương trình học thạc sĩ. Học bổng của năm tới sẽ được gia hạn trên cơ sở thành tích của năm ngoái.

LUISS hay LUISS Guido Carl là một trường đại học tư ở Rome, Ý. Nó được thành lập vào năm 1974. Nó được xếp hạng trong 100 trường kinh doanh hàng đầu châu Âu theo xếp hạng chính thức của Financial Times.

Tổng quan học bổng

 • Quốc gia: Ý
 • Đại học: LUISS Guido Carl
 • Cấp độ: Chương trình học thạc sĩ
 • Khu vực nghiên cứu: Học bổng thạc sĩ Luiss có sẵn trong bốn bộ phận sau đây.
 • Khoa học chính trị
 • Kinh doanh và Quản lý;
 • Kinh tế và tài chính
 • Pháp luật

Hỗ trợ tài chính

Học phí toàn phần trong toàn bộ thời gian học thạc sĩ.

Điều kiện tham gia

Học sinh phải đăng ký vào chương trình cấp bằng thạc sĩ tại t LUISS Guido Carli cho năm học 2020/2021
Phải có điểm GMAT hoặc GRE hợp lệ
Phải có thành tích học tập tốt

Quy trình nộp đơn

Truy cập trang web của trường đại học LUISS và nhấp vào trang web Học bổng Tài chính và Học bổng cho đơn xin học bổng trực tuyến. Tải lên các tài liệu cần thiết và nộp đơn càng sớm càng tốt.

Hạn chót nộp đơn

Ngày cuối cùng để xin học bổng là ngày 3/7/2020

Apply now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *