Deadline: All year round

Khóa Học Về Trí Tuệ Nhân Tạo Google Cloud Mở Đơn Đăng Ký 2024

Các khóa học trực tuyến của Google có chứng chỉ miễn phí này đều miễn phí và có thể đăng ký khóa học khi tham gia khóa học từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Bạn sẽ phải vượt qua bài kiểm tra trong mỗi khóa học để đủ điều kiện nhận chứng chỉ. Có tổng cộng năm khóa học trực tuyến miễn phí, bao gồm Giới thiệu về Al sáng tạo, Giới thiệu về Mô hình ngôn ngữ lớn, Giới thiệu về Al có trách nhiệm, Nguyên tắc cơ bản về Al sáng tạo và Áp dụng Nguyên tắc Al với Google Clouds. Khóa học Giới thiệu về Generative Al là khóa học giới thiệu nhằm giải thích về Generative Al, cách sử dụng nó trong thế giới ngày nay và sự khác biệt của nó so với các phương pháp học máy truyền thống. Nó cũng sẽ giải thích cho bạn quá trình phát triển các ứng dụng Generative Al của riêng bạn thông qua các công cụ của Google.

Khóa học miễn phí thứ hai của Google Cloud sẽ giúp bạn khám phá các mô hình ngôn ngữ lớn và cách sử dụng chúng để tăng hiệu suất. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập video để xem hướng dẫn và tài liệu để đọc. Khóa học miễn phí thứ ba nhằm mục đích giải thích cho bạn về Al có trách nhiệm, tầm quan trọng của nó và việc triển khai Al có trách nhiệm trong các sản phẩm của Google. Nó cũng sẽ cho bạn biết về 7 nguyên tắc Al của Google. Khóa học truy cập miễn phí thứ tư sẽ giúp bạn biết về các nguyên tắc cơ bản liên quan đến Generative Al và ứng dụng của nó. Xem xét phạm vi ngày càng tăng của AI doanh nghiệp và học máy, điều quan trọng là phải xây dựng nó một cách có trách nhiệm. Khóa học này sẽ giúp các cá nhân học cách tích hợp AI có trách nhiệm vào hoạt động của tổ chức của họ

✨ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

  • Không có giới hạn độ tuổi khi đăng ký các khóa học.
  • Không có giới hạn nền tảng cho việc đăng ký các khóa học.
  • Mọi người trên khắp thế giới đều có thể nộp đơn

✨LỢI ÍCH:

  • Lớp học miễn phí
  • Bạn có thể tìm hiểu về các khóa học Al và lấy chứng chỉ khi học ở bất cứ đâu bạn muốn.
  • Bạn sẽ không phải đối mặt với những rắc rối trong việc xin visa, xin vé hay cần lo lắng về chi phí chỗ ở.
  • Bạn sẽ được tiếp xúc với Trí tuệ nhân tạo tổng quát và các mô hình ngôn ngữ lớn, cơ bản của nó, đồng thời áp dụng các nguyên tắc Al với Google Cloud.

✨QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ:

  • Các ứng viên phải bắt đầu đăng ký các khóa học trực tuyến thông qua trang link web: TẠI ĐÂY
  • Bạn cần đọc kỹ đề cương khóa học của Google trước khi bắt đầu mỗi khóa học. Sau khi hoàn thành mỗi khóa học, bạn sẽ nhận được chứng chỉ.

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-ve-tri-tue-nhan-tao-google-cloud-mo-don-dang-ky-2024-s23514.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16984

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network