Deadline: 18/03/2024

Khóa Học Trực Tuyến Miễn Phí MOOCs Giúp Nâng Cao Khả Năng Tiếng Anh – Tổ Chức Bởi Đại Sứ Quán Hoa Kỳ

MOOC là viết tắt của Massive Open Online Course, tức Khóa học trực tuyến đại chúng mở. Các khóa học này được lưu trữ trên các nền tảng giáo dục trực tuyến. MOOCs có rất nhiều tài liệu đọc, bài giảng và video để người dùng có thể tham khảo, nâng cao khả năng học tập của mình.  Nhiều cơ sở giáo dục đại học nổi tiếng, bao gồm Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts, cung cấp các khóa học trực tuyến về nhiều chủ đề và ở nhiều cấp độ giáo dục khác nhau. 

Bạn đã sẵn sàng khởi đầu năm mới với một số cơ hội phát triển chuyên môn MIỄN PHÍ chưa? 5 khóa học MOOCs để nâng cao tiếng Anh đã được mở! Các khóa học này bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 25 tháng 3, và có thể hoàn thành vào bất kỳ lúc nào thuận tiện cho bạn.

📌THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOÁ HỌC:

 • Thông thường khoá học kéo dài 5 tuần, một số khác dài hơn.
 • Chương trình mở miễn phí, không giới hạn số lượng người tham gia.
 • Sau khi học xong, người tham dự hãy điền form này để nhận giấy chứng nhận từ Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ: TẠI ĐÂY

📌TỔNG QUÁT VỀ CÁC KHÓA HỌC

 • English for Career Development
 • English for Media Literacy
 • English for Journalism
 • English for Business and Entrepreneurship
 • English for Science, Technology, Engineering and Mathematics
 • English for Tourism Professionals

📌KHÓA HỌC TIẾNG ANH PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP (ENGLISH FOR CAREER DEVELOPMENT)

Tiếng Anh Phát triển Nghề nghiệp là một MOOC gồm năm học phần, yêu cầu khoảng ba đến năm giờ cho mỗi học phần trong suốt 12 tuần. Khóa học này được thiết kế dành cho những người không nói tiếng Anh bản xứ, những người quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng và từ vựng cần thiết để thăng tiến trong sự nghiệp trên thị trường toàn cầu.

 • Ngày mở đơn đăng ký: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc đăng ký: 18/3/2024
 • Ngày bắt đầu khóa học: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc khóa học: 1-25/3/2024
 • Đăng ký học: TẠI ĐÂY 

📌KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT VÀ TOÁN HỌC (ENGLISH FOR SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS)

Tiếng Anh Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) là một MOOC gồm năm học phần, yêu cầu khoảng ba đến năm giờ học cho mỗi học phần trong suốt 12 tuần. Khóa học này được thiết kế dành cho những người không nói tiếng Anh bản xứ, những người quan tâm đến việc khám phá các lĩnh vực nghiên cứu khoa học mang tính đổi mới.

 • Ngày mở đơn đăng ký: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc đăng ký: 18/3/2024
 • Ngày bắt đầu khóa học: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc khóa học: 25/3/2024
 • Đăng ký học: TẠI ĐÂY

📌KHÓA HỌC TIẾNG ANH BÁO CHÍ (ENGLISH FOR JOURNALISM)

Tiếng Anh Báo chí là một MOOC gồm năm học phần, yêu cầu khoảng ba đến năm giờ học cho mỗi học phần trong suốt 12 tuần. Khóa học này được thiết kế dành cho những người không nói tiếng Anh bản xứ quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng và từ vựng cần thiết cho sự nghiệp làm báo hiện đại.

 • Ngày mở đơn đăng ký: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc đăng ký: 18/3/2024
 • Ngày bắt đầu khóa học: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc khóa học: 25/3/2024
 • Đăng ký học: TẠI ĐÂY

📌KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP (ENGLISH FOR BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP)

Tiếng Anh cho Doanh nghiệp và Doanh nhân là một MOOC gồm năm học phần, yêu cầu khoảng ba đến năm giờ làm việc cho mỗi học phần trong suốt 12 tuần. Khóa học này được thiết kế dành cho những người không nói tiếng Anh bản xứ, những người quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và kiến ​​thức về kinh doanh và khởi nghiệp.

 • Ngày mở đơn đăng ký: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc đăng ký: 18/3/2024
 • Ngày bắt đầu khóa học: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc khóa học: 25/3/2024
 • Đăng ký học: TẠI ĐÂY

📌KHÓA HỌC TIẾNG ANH PHỔ CẬP TRUYỀN THÔNG (ENGLISH FOR MEDIA LITERACY)

Tiếng Anh cho Kiến thức Truyền thông là một MOOC gồm năm mô-đun, yêu cầu khoảng ba đến năm giờ học cho mỗi mô-đun trong suốt 12 tuần. Khóa học này được thiết kế dành cho những người không nói tiếng Anh bản xứ, những người quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và kiến ​​thức về truyền thông.

 • Ngày mở đơn đăng ký: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc đăng ký: 18/3/2024
 • Ngày bắt đầu khóa học: 2/1/2024
 • Ngày kết thúc khóa học: 25/3/2024
 • Đăng ký học: TẠI ĐÂY 

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Email: OPENMOOCS@fhi360.org.
 • Facebook: American English at State 
 • Website: openenglishprograms.org

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-truc-tuyen-mien-phi-moocs-giup-nang-cao-kha-nang-tieng-anh-to-chuc-boi-dai-su-quan-hoa-ky-s23511.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16985

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network