Deadline: All year round

Khóa Học Miễn Phí Về Bảng Chữ Cái Hiragana Trong Tiếng Nhật

Tiếng Nhật có ba loại chữ viết và “HIRAGANA” là một trong số đó. Nó bao gồm 46 ký tự. Khi học tiếng Nhật, Hiragana là thành phần cơ bản nhất và việc thành thạo Hiragana sẽ giúp bạn có kiến ​​thức sâu hơn về tiếng Nhật.

Sau khi hoàn thành việc học hiragana, bạn có thể bắt đầu học tiếng Nhật trình độ sơ cấp. Ngoài việc giải thích cách viết và đọc hiragana, khóa học này còn giới thiệu một số từ tiếng Nhật sử dụng các chữ hiragana đó. Ngoài ra còn có nhiều hình ảnh minh họa giúp việc học trở nên thú vị hơn.

🔎 THÔNG TIN CHUNG

  • Đối tượng: Dành cho người học muốn học tiếng Nhật ở trình độ mới bắt đầu.
  • Thời lượng: 1 giờ
  • Số lượng bài giảng: 8 bài giảng
  • Nền tảng: Udemy

🔎 QUYỀN LỢI

  • Học cách viết và đọc Hiragana trong khi xem video.
  • Học một số từ tiếng Nhật.
  • Viết được 46 chữ cái Hiragana sau khi hoàn thành khóa học.
  • Đọc được 46 ký tự Hiragana sau khi hoàn thành khóa học.

🔎 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

🔎 THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Fanpage: Udemy
  • Website: udemy.com

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-ve-bang-chu-cai-hiragana-trong-tieng-nhat-s25084.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17490

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network