Deadline: ASAP

Khóa Học Miễn Phí Giúp Bạn Hiểu Rõ Tâm Lý Thuyết Phục Chỉ Trong Vòng 10 Ngày

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao bạn dễ bị thuyết phục? Hay cách tốt nhất để thuyết phục người khác là gì? Khóa học này này giúp giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó thông qua việc khám phá dữ liệu khoa học, thực nghiệm về các quá trình thuyết phục, tìm hiểu các quá trình tinh thần và bối cảnh mà qua đó bạn tin vào những gì bạn tin – cho dù ngay từ đầu bạn có nhận thức được sự thuyết phục hay không.

📌THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Highbrow
 • Hình thức: Online
 • Cách thức: Mỗi ngày gửi 1 bài học qua email.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 10 ngày, 5 phút/ngày (miễn phí 30 ngày)
 • Người hướng dẫn: Jake Teeny

📌NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Bài học 1. Nguồn gốc của nghiên cứu thuyết phục
 • Bài học 2. Lý thuyết thống nhất
 • Bài học 3. Ai thực hiện việc thuyết phục?
 • Bài học 4. Người ta nói gì?
 • Bài học 5. Tính cách có sức thuyết phục
 • Bài học 6. Niềm tin lay động bạn
 • Bài học 7. Sự thuyết phục gắn bó
 • Bài học 8. Ngăn chặn sự thuyết phục
 • Bài học 9. Bị thuyết phục một cách vô thức
 • Bài học 10. Sức thuyết phục mạnh mẽ

📌QUYỀN LỢI KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • Hiểu được nền tảng lý thuyết về tâm lý thuyết phục
 • Phát triển kỹ năng thuyết phục cá nhân
 • Xây dựng và củng cố niềm tin
 • Kỹ năng tránh bị thao túng tâm lý

📌ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-giup-ban-hieu-ro-tam-ly-thuyet-phuc-chi-trong-vong-10-ngay-s24953.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17440

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network