Deadline: All year round

Khóa Học Lập Trình Trực Tuyến Miễn Phí Của IEC Education

ICEEDU.VN là nền tảng đào tạo trực tuyến về lập trình, cung cấp chương trình phát triển kỹ năng và kiến thức với lộ trình đào tạo tinh gọn gắn liền với thực tế, học trực tuyến miễn phí, nhưng được giải đáp trực tuyến cùng giảng viên.

Khóa học Lập trình trực tuyến tại IECEDU.VN giúp các bạn làm chủ ngôn ngữ lập trình C#, HTML, Python, Python Game cơ bản. Sau khóa học các học viên có thể tự sáng tạo phần mềm, rèn luyện tư duy logic và kỹ năng cần có cho thời đại mới (Giao tiếp; Tư duy phản biện; Tính sáng tạo; Hợp tác) là kỹ năng quan trọng của công dân thế kỷ 21. Các khóa học sẽ trang bị kiến thức về công nghệ thông tin, nuôi dưỡng tiềm năng, tạo nền móng chuẩn bị tốt trong tương lai. 

📌THÔNG TIN CHUNG 

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người mới bắt đầu học Coding. 
 • Nội dung: Các khóa học giúp bạn làm chủ ngôn ngữ lập trình:
  • Thiết kế website: HTML&CSS, PHP&MySQL
  • Lập trình Game Unity: C#, Unity
  • Lập trình ứng dụng: Python, PyGame
 • Hình thức: Trực tuyến trên Web IEC

📌 MÔ TẢ KHÓA HỌC   

 • Khóa HTML BASIC: 

– Tìm hiểu về lập trình web;

– Tìm hiểu về lập trình HTML và CSS;

 • Khoá C# BASIC: 

– Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về lập trình C#, có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#;

– Thực hành tạo ứng dụng C# trong quá trình học, có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#;

 • Khoá PYTHON: 

– Khóa học cung cấp đầy đủ và toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python;

– Thực hành giải các bài tập rèn luyện cơ bản – nâng cao với Python;

Lưu ý: Những người chưa biết lập trình, yêu thích lĩnh vực lập trình đều có thể tham gia được bất kỳ khoá học nào bên trên. 

📌 GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC 

 • Khóa HTML BASIC: Sau khóa học, các bạn sẽ tự thiết kế được một website cơ bản;
 • Khoá C# BASIC: Sau khóa học, học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh làm chuẩn đầu ra của khóa học;
 • Khoá PYTHON: Sau khóa học, học viên có nền tảng vững chắc để tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

📌 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-lap-trinh-truc-tuyen-mien-phi-cua-iec-education-s24208.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17118

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network