Deadline: 12/04/2024

Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản Miễn Phí Code In Place Của Đại Học Stanford 2024

CS106A là một trong những khóa học phổ biến nhất tại Đại học Stanford, được hơn 1.600 sinh viên tham gia mỗi năm. Nó đã được phát triển trong suốt 30 năm qua bởi một đội ngũ tuyệt vời, bao gồm Nick Parlante, Eric Roberts và nhiều người khác. Khóa học này dạy các nguyên tắc cơ bản của lập trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Python phổ biến. Khóa học này dành cho mọi người từ những người theo học ngành nhân văn, các nhà khoa học xã hội, đến các kỹ sư chuyên sâu.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Hình thức: Online.
 • Lệ phí: Miễn phí.
 • Thời gian bắt đầu: 22/04/2024.
 • Thời gian học: 7 tiếng/ 1 tuần.
 • Thời lượng khóa học: 6 tuần.
 • Hạn chót đăng ký: 12/04/2024.
 • Ngôn ngữ: chủ yếu là Tiếng Anh (tài liệu Tiếng Anh).

📌 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Trong Code in Place, bạn sẽ học các nguyên tắc cơ bản của lập trình Python bao gồm: luồng điều khiển, vòng lặp và điều kiện, chương trình console với biến, đồ họa, danh sách và từ điển.
  • Tuần 1: Luồng điều khiển với Karel;
  • Tuần 2: Nghệ thuật của Lập trình;
  • Tuần 3: Chương trình Console;
  • Tuần 4: Hiểu biết về Biến;
  • Tuần 5: Đồ họa;
  • Tuần 6: Danh sách + Từ điển;
  • Vượt qua Code in Place bằng cách thực hiện Dự án.

📌 LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC:

 • Bạn sẽ nhận được chứng chỉ khi hoàn thành khóa học và có một portfolio được lưu trữ bởi Stanford;
 • Tham gia nhiệm vụ thú vị;
 • Xem video bài giảng của Giáo sư từ Stanford;
 • Tham gia cộng đồng lớn;
 • Meeting mỗi tuần.

📌 ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC: TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-lap-trinh-python-can-ban-mien-phi-code-in-place-cua-dai-hoc-stanford-2024-s24301.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17157

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network