Deadline: All year round

Khoá Học Giới Thiệu Về Xác Suất Và Dữ Liệu Với R Từ Đại Học Duke

Khóa học này giới thiệu cho bạn cách lấy mẫu và khám phá dữ liệu cũng như lý thuyết xác suất cơ bản và quy tắc Bayes. Bạn sẽ kiểm tra các loại phương pháp lấy mẫu khác nhau và thảo luận xem các phương pháp đó có thể tác động như thế nào đến phạm vi suy luận. Một loạt các kỹ thuật phân tích dữ liệu khám phá sẽ được đề cập, bao gồm thống kê tóm tắt bằng số và trực quan hóa dữ liệu cơ bản. Bạn sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng R và RStudio (phần mềm thống kê miễn phí), đồng thời sẽ sử dụng phần mềm này cho các bài tập trong phòng thí nghiệm và dự án cuối kỳ. Các khái niệm và phương thức trong khóa học này sẽ đóng vai trò là nền tảng cho các khóa học suy luận và mô hình hóa trong Chuyên ngành.

📌 THÔNG TIN CHUNG:

 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: Online
 • Cấp độ: Cho người mới bắt đầu
 • Thời gian hoàn thành: 14 giờ
 • Thời gian linh hoạt

📌 BÀI HỌC:

 • Bài 1: Giới thiệu về xác suất và dữ liệu
 • Bài 2: Giới thiệu về dữ liệu
 • Bài 3: Giới thiệu về dự án dữ liệu
 • Bài 4: Phân tích dữ liệu thăm dò và giới thiệu về dự án suy luận
 • Bài 5: Giới thiệu về xác suất
 • Bài 6: Giới thiệu về dự án xác suất
 • Bài 7: Phân bố xác suất

📌 QUYỀN LỢI:

 • Tìm hiểu các khái niệm mới từ các chuyên gia trong ngành
 • Đạt được sự hiểu biết cơ bản về một chủ đề hoặc công cụ
 • Phát triển các kỹ năng liên quan đến công việc thông qua các dự án thực hành
 • Nhận được chứng chỉ nghề nghiệp có thể chia sẻ

📌 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Website: coursera.org

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-gioi-thieu-ve-xac-suat-va-du-lieu-voi-r-tu-dai-hoc-duke-s24025.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17021

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network