Deadline: All year round

Khoá Đào Tạo Online Thiết Kế UX Miễn Phí Của Google

Khóa học này sẽ giúp học viên xây dựng lộ trình nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết kế UX. Học viên lựa chọn thời gian học tập linh hoạt theo lịch cá nhân. Học viên sẽ được học các kỹ năng cần cho công việc: nắm được quy trình thiết kế toàn diện, hiểu được các kiến thức cơ bản về nghiên cứu UX và cách áp dụng các khái niệm cơ bản về UX.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh;
 • Nhà cung cấp: Google;
 • Nền tảng học: Coursera;
 • Thời lượng: Dự kiến cần 6 tháng để hoàn thành;
 • Chi phí học: Miễn phí nội dung bài giảng, bài tập và tài liệu;
 • Chứng chỉ: Có (Tuỳ chọn).

📌 ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

 • Tất cả mọi người (không cần kinh nghiệm);
 • Người quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng thiết kế UX.

📌 QUYỀN LỢI

Kết thúc khoá học, học viên có thể:

 • Portfolio có hơn 3 dự án;
 • Có kinh nghiệm làm việc với Figma và Adobe XD;
 • Nắm được các khái niệm cốt lõi trong lĩnh vực thiết kế UX(ví dụ: nghiên cứu người dùng, thiết kế nước rút, khả năng tiếp cận);
 • Có kiến thức cơ bản về nghiên cứu UX và tầm quan trọng của nghiên cứu UX trong việc cung cấp thông tin thực tế cho quá trình thiết kế.

📌 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Kiến thức cơ bản về thiết kế UX;
 • Bắt đầu quy trình thiết kế UX: thấu cảm, xác định và lên ý tưởng;
 • Xây dựng wireframe và prototype có độ trung thực thấp;
 • Xây dựng thiết kế và prototype có độ trung thực cao bằng Figma;
 • Thực hiện nghiên cứu UX và kiểm thử nội dung ban đầu;
 • Thiết kế web đáp ứng (RWD) bằng Adobe XD.

📌 ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-dao-tao-online-thiet-ke-ux-mien-phi-cua-google-s24027.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17023

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network