Kế Hoạch 30-60-90 Ngày: Khởi Đầu Thành Công Cho Công Việc Mới

Mặc dù việc bắt đầu một công việc mới rất thú vị nhưng quá trình này cũng có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp và có nhiều công cụ và chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng để hỗ trợ bản thân vượt qua quá trình chuyển đổi này. Tạo một kế hoạch hướng đến mục tiêu, chẳng hạn như kế hoạch 30-60-90 ngày, có thể giúp bạn điều chỉnh vị trí mới của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hiểu cách sử dụng kế hoạch 30-60-90 ngày có thể giúp bạn có một khởi đầu thành công với vị trí mới của mình.

🎉Kế hoạch 30-60-90 ngày là gì?

 • Kế hoạch 30-60-90 ngày là tài liệu được sử dụng để đặt mục tiêu và lập chiến lược cho ba tháng đầu tiên của bạn trong công việc mới.
 • Kế hoạch 30-60-90 ngày giúp tối đa hóa hiệu quả công việc trong 90 ngày đầu tiên ở vị trí mới bằng cách tạo ra các mục tiêu cụ thể, dễ quản lý gắn liền với sứ mệnh của công ty cũng như nhiệm vụ và kỳ vọng của vai trò đó.
 • Các công ty thường lập kế hoạch 30-60-90 ngày trong giai đoạn cuối của quá trình phỏng vấn hoặc trong tuần đầu tiên nhận việc mới. Nguyên tắc trung tâm của kế hoạch 30-60-90 ngày phải là định nghĩa về thành công của tổ chức.
 • Điều quan trọng là phải gắn kết các mục tiêu 30-60-90 với sứ mệnh của công ty để đảm bảo rằng tất cả nhân viên mới đều đang đóng góp vào sự thành công của tổ chức.

🎉Những lợi ích khi áp dụng kế hoạch 30-60-90 ngày:

 • Tập trung: Tạo sự tập trung rõ ràng trong 90 ngày đầu tiên làm việc sẽ đảm bảo rằng các hành động hàng ngày của bạn sẽ hiệu quả.
 • Đặt mục tiêu: Những mục tiêu bạn đặt ra trong kế hoạch 30-60-90 ngày sẽ giúp bạn hòa nhập nhanh chóng và suôn sẻ với tổ chức.
 • Thành công: Người giám sát của bạn sẽ thấy rằng bạn có khả năng tự quản lý và đạt được mục tiêu. Điều này cho thấy bạn là một nhân viên xứng đáng được phát triển.

🎉Các bước xây dựng kế hoạch 30-60-90 ngày:

 1. Soạn thảo mẫu: Tạo hoặc tìm mẫu tạo sẵn để quản lý kế hoạch 30-60-90 ngày của bạn. Mẫu của bạn phải có khoảng trống cho các mục tiêu của bạn trong 30, 60 và 90 ngày, khoảng trống cho các loại mục tiêu khác nhau và khoảng trống cho các hành động để đạt được mục tiêu của bạn.

 1. Xác định mục tiêu: Xác định mục tiêu cho vị trí mới của bạn. Đây phải là những mục tiêu SMART – mục tiêu học tập, mục tiêu hiệu suất hoặc mục tiêu cá nhân. Lập danh sách chung các mục tiêu và sắp xếp chúng vào danh mục thích hợp trên mẫu của bạn.

 1. Xác định mục tiêu 30 ngày: Nhìn vào danh sách các mục tiêu học tập, cá nhân và hiệu suất của bạn. Xác định bất kỳ mục tiêu dựa trên kiến ​​thức hoặc học tập nào. Dành 30 ngày đầu tiên làm việc để tìm hiểu về công ty và vai trò cụ thể của bạn.
 2. Xác định mục tiêu 60 ngày: Xác định các mục tiêu liên quan đến sự đóng góp. Những mục tiêu này dựa vào việc áp dụng kiến ​​thức thu được trong 30 ngày đầu tiên. Khoảng thời gian làm việc 30 ngày thứ hai tập trung vào việc đóng góp vào sứ mệnh của công ty.

 1. Xác định mục tiêu 90 ngày: Tại thời điểm 90 ngày, điều quan trọng là nhân viên phải tập trung hành động và mục tiêu vào việc nâng cao sự đóng góp của họ. 30 ngày cuối cùng thường tập trung vào việc sử dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm thu được trong 60 ngày đầu tiên để đóng góp một cách phù hợp và hiệu quả cho nhóm.
 2. Tạo các mục hành động: Nhìn vào mục tiêu của bạn theo loại và ngày. Tạo danh sách các mục hành động có thể được sử dụng để đánh giá xem bạn có đạt được mục tiêu của mình hay không. Điều quan trọng là những mục tiêu này phải đo lường được và có thể đạt được.

🎉Một số tips giúp việc lập kế hoạch 30-60-90 ngày trở nên hiệu quả hơn:

 • Lập kế hoạch cụ thể: Giữ ngôn ngữ trong kế hoạch 30-60-90 ngày của bạn cụ thể và có thể thực hiện được.
 • Sử dụng mục tiêu SMART: Mục tiêu của bạn phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn. Đánh giá từng mục tiêu về những yếu tố này trước khi thêm nó vào kế hoạch 30-60-90 ngày của bạn.
 • Duy trì tư duy phát triển: Chuẩn bị để điều chỉnh mục tiêu và hành động của bạn khi cần thiết. Học hỏi và thích nghi từ những chiến lược không thành công thay vì bỏ cuộc.
 • Chuẩn bị định lượng: Vào cuối mỗi 30 ngày, hãy định lượng sự tiến bộ của bạn. Sử dụng thông tin này để thông báo cho 30 ngày làm việc tiếp theo của bạn.
 • Làm cho bản kế hoạch dễ dàng quan sát hơn: Giữ kế hoạch 30-60-90 ngày của bạn ngắn gọn. Điều quan trọng là bản kế hoạch phải dễ đọc lướt và chỉ dài từ một đến hai trang.

Trên đây là những thông tin về kế hoạch 30-60-90 ngày, hy vọng bạn có được lựa chọn hiệu quả để hình thành lộ trình thích hợp cho vị trí mới của mình.

___________________________

 • Nguồn: Indeed
 • Người dịch: Bạch Dương

Nguồn: https://ivolunteer.vn/ke-hoach-30-60-90-ngay-khoi-dau-thanh-cong-cho-cong-viec-moi-s23633.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16965

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network