Deadline: 01/12/2020

International Entrance Scholarship at University of Calgary, Canada

The University of Calgary is now supporting the education of international students through its exciting International Entrance Scholarship. Students entering the first year in any undergraduate degree in the upcoming fall term are invited to apply for the scheme.

With the award of $15,000, this is a renowned and beneficial scholarship scheme designed to recognize the hard work and academic achievements of students.

The University of Calgary is a growing and modern institution based in Calgary, Canada. The university carries a mission to become one of Canada’s top research-intensive universities. It has always been dedicated to meeting the educational needs of students. It has 14 faculties, 53 departments, and provides more than 200 academic programs.

Why would you like to join the University of Calgary? It is a prestigious institution for higher learning. It holds a good reputation for its innovative teaching and research. It is ranked first in Canada and among the top 10 worldwide. It is striving to solve some of the most challenging problems facing the world today.

Application Deadline: December 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Calgary
 • Department: N/A
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: $15,000
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Any
 • The award can be taken in Canada

Eligibility

 • Eligible Countries: Applications are accepted from around the world
 • Eligible Course or Subjects: Undergraduate degree program in numerous field
 • Eligibility Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the given criteria:
 • Must be an international student entering the first year in any undergraduate degree in the upcoming fall term
 • Must have satisfied the university’s English Language Proficiency requirement. Renewable in the second, third, and fourth year at the University of Calgary, provided recipients to achieve a GPA of 2.60 or more over a minimum of 24.00 units in the previous fall and winter terms.

How to Apply

 • How to Apply: Students who have received an offer to study in an undergraduate degree program from the university will be eligible to apply for this application .
 • Supporting Documents: Candidates must send the following documents together with the application for admission: Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Candidates must hold a high school diploma to be enlisted for an undergraduate program.
 • Language Requirement: If your first language is not English, you will have to fulfil the language proficiency requirement in by presenting one of the following:
 • Internet-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Paper-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) examination
 • Canadian Academic English Language (CAEL)
 • International English Language Test System
 • Pearson Test of English (Academic).

Benefits

The total value of The grant is $15,000. This amount will assist students to pursue an undergraduate course at the university.


Học bổng nhập học cho sinh viên quốc tế tại Đại học Calgary, Canada 

Đại học Calgary hiện đang hỗ trợ giáo dục cho sinh viên quốc tế thông qua Học bổng tuyển sinh quốc tế 2020-21. Sinh viên bước vào năm đầu tiên trong bất kỳ ngành học nào trong học kỳ mùa thu sắp tới được mời đăng ký chương trình này.

Với giải thưởng trị giá 15.000 USD, đây là chương trình học bổng nổi tiếng và có lợi được thiết kế để công nhận sự chăm chỉ và thành tích học tập của sinh viên.

Đại học Calgary là một tổ chức phát triển và hiện đại có trụ sở tại Calgary, Canada. Trường mang sứ mệnh trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu Canada. Nơi đây luôn luôn được dành riêng để đáp ứng nhu cầu giáo dục của sinh viên. Trường có 14 khoa, 53 khoa và cung cấp hơn 200 chương trình học tập.

Tại sao bạn muốn tham gia Đại học Calgary? Đây là một tổ chức có uy tín cho việc học cao hơn. Trường có danh tiếng tốt trong việc giảng dạy và nghiên cứu sáng tạo, đồng thời được xếp hạng nhất ở Canada và trong số 10 nước hàng đầu trên toàn thế giới.

Hạn chót nộp đơn: ngày 1 tháng 12 năm 2020

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: Đại học Calgary
 • Sở: Không có
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: 15.000 đô la
 • Số lượng giải thưởng: Không áp dụng
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Bất kỳ
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Canada

Điều kiện đăng ký

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Các ứng dụng được chấp nhận từ khắp nơi trên thế giới
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học trong nhiều lĩnh vực
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Phải là một sinh viên quốc tế bước vào năm đầu tiên trong bất kỳ bằng đại học nào trong kỳ mùa thu sắp tới
 • Phải đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh của trường đại học. Tái tạo trong năm thứ hai, thứ ba và thứ tư tại Đại học Calgary, cung cấp cho người nhận để đạt được điểm trung bình từ 2,60 trở lên trong tối thiểu 24,00 đơn vị trong các mùa thu và mùa đông trước đó.

Cách thức nộp đơn

 • Những sinh viên đã nhận được lời đề nghị học chương trình đại học từ trường đại học sẽ đủ điều kiện để đăng ký ứng dụng này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Thí sinh phải gửi các tài liệu sau cùng với đơn xin nhập học: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học để được nhập học cho một chương trình đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn không phải là tiếng Anh, bạn sẽ phải đáp ứng yêu cầu về trình độ ngôn ngữ bằng cách trình bày một trong những điều sau đây:
 • Kiểm tra tiếng Anh dựa trên Internet như một ngoại ngữ (TOEFL)
 • Bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL)
 • Kỳ thi đánh giá pin tiếng Anh Michigan (MELAB)
 • Ngôn ngữ tiếng Anh học thuật Canada (CAEL)
 • Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế
 • Kiểm tra tiếng Anh Pearson (Học thuật).

Những lợi ích

Tổng giá trị của khoản tài trợ là 15.000 đô la. Số tiền này sẽ hỗ trợ sinh viên theo đuổi một khóa học đại học tại trường đại học.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...