Inspiring Women – Executive MBA Scholarships

 

The Imperial College Business School is a triple-accredited business school located in London, United Kingdom and a constituent of Imperial College London. The current business school was opened in 2004 by Queen Elizabeth II. All programs at Imperial College Business School are linguistically demanding, and therefore strong English language skills are critical to academic success on students’ MBA and in their future career.

 

The Imperial College Business School is now accepting applications for Inspiring Women – Executive MBA Scholarships starting in February 2021. International students are eligible to apply for this application program.

Application Deadline: November 20, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Notre Dame 
 • Department: N/A 
 • Course Level: Master 
 • Award: £25,000
 • Number of Awards: Two awards
 • Nationality: International 
 • The award can be taken in UK

 

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities
 • Entrance Requirements: financial aid positions will be awarded based on the following criteria: 
  • The information supplied in your original application to the program, including both depth and breadth of work experience, a strong academic background and a high potential for senior leadership roles 
  • Your performance during the admissions process, where academic and professional merit will be judged 
  • A demonstrable determination to act as a role model for other women 
  • Open to female candidates only

How to Apply

 

 • How to Apply: The mode of application is online. Eligible candidates who receive an offer for the Executive MBA program commencing in February 2020 will automatically be considered for this application.
 • Language Requirement: Most applicants meet the requirement in one of the following ways: IELTS (academic): A minimum score of 7.0 with minimum scores of 6.5 in all elements TOEFL iBT: A minimum score of 100 overall with minimum scores of 22 in all elements Degree studied in and awarded by an English-speaking country.

 

 

Benefits

The Imperial College Business School will give two scholarships of £25,000 for financial aid.

Apply Now

 

 

__________________________________________________________________

Học Bổng Bán Phần MBA Tại Imperial College Business School 2020

Imperial College Business School là trường kinh doanh được cấp chứng nhận 3 lần nằm ở London, Vương quốc Anh, trực thuộc Đại học Hoàng gia London. Trường được mở vào năm 2004 bởi Nữ hoàng Elizabeth II. Tất cả các chương trình tại Imperial College đều yêu cầu cao về mặt ngôn ngữ, và do đó các kỹ năng tiếng Anh vững vàng là yếu tố quan trọng đối với sự thành công trong học tập  của sinh viên và trong sự nghiệp tương lai của họ.

Imperial College Business School hiện đang nhận đơn đăng ký cho Học bổng MBA dành cho Phụ nữ Truyền cảm hứng – Bắt đầu từ tháng 2 năm 2021 cho sinh viên quốc tế, 

 

Hạn chót nộp đơn: ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

Mô tả ngắn gọn

  • Đại học hoặc Tổ chức: Imperial College Business School
  • Sở: N / A
  • Cấp độ khóa học: Thạc sĩ
  • Học bổng: £25,000
  • Số lượng học bổng: 2

 

 • Quốc tịch: Mọi quốc tịch

 

 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Anh

 

Điều kiện ứng tuyển

 • Các nước đủ điều kiện: Mọi quốc tịch đều có thể ứng tuyển. 
 • Yêu cầu đầu vào: Học bổng sẽ được trao dựa trên các tiêu chí sau:
  • Thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký ban đầu của sinh viên cho chương trình, bao gồm cả chiều sâu và bề dày kinh nghiệm làm việc, nền tảng học vấn vững vàng và tiềm năng cao cho các vai trò lãnh đạo cấp cao
  • Thành tích của sinh viên trong quá trình tuyển sinh, nơi đánh giá thành tích học tập và nghề nghiệp
  • Thư thể hiện quyết tâm có thể chứng minh được để trở thành hình mẫu cho những phụ nữ khác
  • Chỉ dành cho ứng viên nữ

 

Cách thức đăng ký

 

 • Cách thức đăng ký: Phương thức điền đơn đăng ký là trực tuyến. Các ứng viên nhận được lời đề nghị tham gia chương trình MBA vào tháng 2 năm 2020 sẽ được xem xét cho đơn đăng ký này.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Hầu hết các ứng viên đáp ứng yêu cầu theo một trong những cách sau: IELTS (học thuật): Điểm tối thiểu 7.0 với không kỹ năng nào dưới 6.5. TOEFL iBT: Điểm tối thiểu 100 với không kỹ năng nào dưới 22. Chứng nhận đã theo học và được trao bởi một nước nói tiếng Anh. 

 

Lợi ích

Imperial College Business School sẽ trao hai suất học bổng trị giá 25.000 bảng Anh nhằm hỗ trợ tài chính.

Apply Now

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2224

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network