Deadline: 30/04/2024

Học Bổng Xuất Sắc Học Thuật Toàn Cầu Bán Phần Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Tại Trường Đại Học Adelaide Năm 2024

Đại học Adelaide là một trong những trường đại học hàng đầu tại Úc và trên thế giới, nằm ở thành phố Adelaide, bang Nam Úc. Trường được thành lập vào năm 1874 và từ đó đã phát triển thành một cơ sở giáo dục và nghiên cứu uy tín. Đại học Adelaide cung cấp một loạt các chương trình đào tạo từ cấp đại học đến sau đại học trong nhiều lĩnh vực như Khoa học, Kỹ thuật, Y tế, Nghệ thuật, Kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác. Trường nổi tiếng với cơ sở hạ tầng hiện đại, giáo viên có kinh nghiệm và môi trường học tập đa dạng, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện. Ngoài ra, Đại học Adelaide còn là nơi thu hút sinh viên quốc tế với các chương trình học bổng hấp dẫn và một cộng đồng sinh viên đa dạng và quốc tế.

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế bắt đầu học tại Đại học Adelaide trong chương trình trao giải học bổng năm 2024
 • Địa điểm: Nước Úc
 • Bậc học: Đại Học và Sau Đại Học
 • Chương trình cấp học bổng: bất kỳ ngành nào.
 • Giá trị học bổng: 50%
 • Hạn chót ứng tuyển: 30/04/2024

📌QUYỀN LỢI

 • Học bổng cung cấp một khoản giảm 50% của học phí trong suốt thời gian học của chương trình cấp đại học hoặc sau đại học được lựa chọn.

📌YÊU CẦU

 • Học bổng này xem xét cấp cho:
  • Sinh viên quốc tế bắt đầu học tại Đại học Adelaide trong chương trình trao giải học bổng năm 2024.
  • Ứng viên chương trình bậc đại học và sau đại học tại trường, bao gồm những người được yêu cầu tham gia Chương trình Tiếng Anh Trước nhập học (PEP) trước khi bắt đầu học bằng cấp
  • Ứng viên đạt điểm tối thiểu.
  • Công dân của Việt Nam, Đài Loan, Colombia, Sri Lanka và Bangladesh đăng ký làm Sinh viên Quốc tế và sinh viên đã hoàn thành bằng cấp gần đây nhất tại Úc.
  • Có sẵn cho việc học trong mọi lĩnh vực (có một số ngoại lệ).

 • Ứng viên sẽ được xem xét đủ điều kiện để nhận học bổng 50% nếu họ đã chứng minh rằng đã đạt được điểm tối thiểu được mô tả như sau:
  • Ứng viên có điểm ATAR tối thiểu là 99,9 (hoặc điểm tương đương) để nhập học vào chương trình cấp đại học (UG).
  • Ứng viên có điểm trung bình chung (GPA) tối thiểu là 6,9 trên thang điểm 7,0 hoặc điểm tương đương để nhập học vào chương trình cấp đại học (UG) hoặc sau đại học (PG).
  • Ứng viên có điểm trung bình chung (GPA) tối thiểu là 6,8 trên thang điểm 7,0 cho các học vị đã hoàn thành tại Đại học Adelaide (hoặc với điểm tương đương cho các học vị đã hoàn thành tại một Trường Đại học Úc nơi học vị được hoàn thành tại Úc) để nhập học vào chương trình cấp đại học (UG) hoặc sau đại học (PG).

 • Sau đó, Ủy ban Học bổng sẽ xem xét ứng viên để xem xét sự phù hợp để cấp học bổng.
 • Các Khu vực Đủ điều kiện: Công dân của Việt Nam, Đài Loan, Colombia, Sri Lanka và Bangladesh đăng ký làm Sinh viên Quốc tế và sinh viên đã hoàn thành bằng cấp gần đây nhất tại Úc.

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Đăng ký làm sinh viên quốc tế tại trường: TẠI ĐÂY.
 • Ứng viên sẽ được xem xét cấp học bổng trong quá trình tuyển chọn hồ sơ đăng ký sinh viên quốc tế.

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-xuat-sac-hoc-thuat-toan-cau-ban-phan-bac-dai-hoc-va-sau-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-adelaide-nam-2024-s24187.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17096

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network