Deadline: 14/01/2024

Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Trại Hè Rising Sun Tại Mỹ Năm 2024

Trại Hè Rising Sun là một chương trình học bổng toàn phần ở ngoại ô New York, nơi những người trẻ tuổi rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, học hỏi lẫn nhau và tạo dựng một cộng đồng giàu tiềm năng. Mỗi thành viên sẽ trở về với hiểu biết tốt hơn về bản thân, thế giới và cách để có thể thay đổi cộng đồng của mình.

📌THÔNG TIN HỌC BỔNG:

 • Hạn chót nộp hồ sơ: trước 15/1/2024 (VN)
 • Quốc gia: Mỹ
 • Loại tài trợ : Học bổng toàn phần
 • Đối tượng: Dành cho độ tuổi 15-16 từ tất cả quốc gia
 • Thời gian: 1 tháng (Tháng 7 đến tháng 8)

📌QUYỀN LỢI HỌC BỔNG:

 • Các trại viên được nhận vào học không phải trả học phí tham dự chương trình.
 • Khi các gia đình hoặc hiệp hội cựu sinh viên địa phương không đủ khả năng chi trả chi phí đi lại đến và về từ trại, LAJF sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính theo nhu cầu nhằm trang trải chi phí đi lại.

📌ĐIỀU KIỆN:

 • Ứng viên phải ít nhất 15 tuổi khi kỳ cắm trại bắt đầu và bạn không được quá 17 tuổi khi kết thúc kỳ cắm trại.
 • Phải có mặt trong suốt buổi học trực tiếp kéo dài bốn tuần.
 • Phải có khả năng nói tiếng Anh.
 • Con hoặc cháu của bất kỳ cựu sinh viên Trại Hè Rising Sun nào trước đây muốn tham gia CRS đều phải đăng ký làm trại viên kế thừa.
 • Những người nộp đơn được chấp nhận phải hoàn thành đánh giá y tế (sức khỏe thể chất và tinh thần) đầy đủ trước khi đến và cung cấp bằng chứng đã tiêm chủng, bao gồm cả việc tiêm chủng đầy đủ cho COVID-19.

📌LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

 • Khi đã điền xong Phần 1, chia sẻ liên kết này với người hướng dẫn của bạn: TẠI ĐÂY
 • Người giới thiệu: Phải là người lớn và biết rõ về bạn (giáo viên, cố vấn hướng dẫn, hiệu trưởng, huấn luyện viên, trưởng câu lạc bộ, cố vấn tôn giáo hoặc hướng đạo sinh, v.v.). Người giới thiệu phải là người lớn không phải là thành viên trong gia đình bạn.

📌ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-ngan-han-tra%cc%a3i-he-rising-sun-ta%cc%a3i-my%cc%83-nam-2024-s23457.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16992

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network