Deadline: 15/07/2024

Học Bổng Toàn Phần Của Viện Công Nghệ Cáp Nhĩ Tân China Link – HIT 2025

Để làm sâu sắc thêm tình hữu nghị học thuật và hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ Trung Quốc và nước ngoài, đồng thời xây dựng nền tảng trao đổi và hợp tác quốc tế cho các tài năng trẻ, Hội đồng Học bổng Trung Quốc (CSC) đã thành lập Chương trình Học bổng Liên kết Trung Quốc dành cho sinh viên và giảng viên quốc tế. các thành viên hy vọng tham gia vào các hoạt động học thuật và nghiên cứu ở Trung Quốc.

 📚THÔNG TIN CHUNG

 • Loại học bổng: Toàn phần
 • Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và Giảng viên
 • Quốc gia: Trung Quốc
 • Tên trường: Harbin Institute of Technology
 • Ngôn ngữ trong giảng dạy: Tiếng Anh hoặc tiếng Trung
 • Thời hạn học bổng: 1-12 tháng
 • Thời hạn: Có 3 đợt 
  • 15/07/2024
  • 15/10/2024
  • 15/1/2025

📚QUYỀN LỢI 

 • Học phí được bao gồm.
 • Chỗ ở trên khuôn viên trường.
 • Bảo hiểm y tế toàn diện.
 • Tiền trợ cấp hàng tháng
  • 3.000 CNY cho sinh viên đại học và thạc sĩ.
  • 3.500 CNY cho sinh viên tiến sĩ và các thành viên của khoa.

📚ĐIỀU KIỆN

 • Là công dân của một quốc gia khác ngoài Trung Quốc.
 • Dưới 45 tuổi khi nộp đơn xin học bổng cử nhân hoặc thạc sĩ.
 • Dưới 50 tuổi khi nộp đơn xin học bổng tiến sĩ hoặc giảng viên.
 • Được đăng ký là sinh viên toàn thời gian hoặc làm việc làm nhân viên học thuật toàn thời gian tại trường đại học đối tác nước ngoài của CSC. Dưới đây là Danh sách tất cả Các Trường Đại Học Đối Tác Nước Ngoài của CSC.
 • Đã nhận một trong những lá thư tiền nhập học hoặc lá thư mời được phát hành bởi HIT.

📚 Hồ sơ ứng tuyển

 • Bản sao hộ chiếu: Người nộp đơn phải nộp bản sao chụp rõ ràng hộ chiếu phổ thông của mình trong thời hạn hiệu lực.
 • Giấy chứng nhận trình độ học vấn cao nhất: Vui lòng tải lên thư của trường hoặc thư xin việc của trường đại học nước ngoài hiện tại.
 • Bảng điểm giáo dục cao nhất
 • Kế hoạch học tập: Tuyên bố cá nhân hoặc Đề xuất nghiên cứu bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, ít nhất 500 từ.
 • Hồ sơ khám sức khỏe cho người nước ngoài:
  • Người nộp đơn dự định ở lại Trung Quốc trên sáu tháng phải nộp bản sao Mẫu khám sức khỏe của người nước ngoài hoàn thành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
  • Những người nộp đơn ở Trung Quốc dưới sáu tháng có thể tải lên bản khai sức khỏe cá nhân.
 • Báo cáo hồ sơ phi tội phạm:
  • Người nộp đơn dự định ở lại Trung Quốc hơn sáu tháng phải nộp bản sao báo cáo hồ sơ phi tội phạm do cơ quan công quyền tại nơi cư trú hiện tại của họ cấp.
  • Những người nộp đơn lưu trú tại Trung Quốc dưới 6 tháng có thể tải lên bản khai không có tiền án tiền sự.
 • Thư trước khi nhập học: giấy tờ trước khi nhập học hoặc thư mời do HIT cấp (tùy chọn)
 • Các bài báo hoặc bài báo đã xuất bản (tùy chọn)
 • Chứng chỉ năng lực ngôn ngữ (tùy chọn)
 • Các tài liệu hỗ trợ khác (không bắt buộc)

📚QUY TRÌNH HỒ SƠ

 • Tiền nhập học: Người nộp đơn nên nộp đơn xin tiền nhập học và nhận được lời mời.
 • Đơn xin học trực tuyến của CSC: Hoàn thành đơn xin học trực tuyến của CSC (https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login) và tải lên các tài liệu hỗ trợ.
  • Mã số trường của HIT là 10213.
 • HIT sẽ thông báo kết quả nhập học học bổng cho các ứng viên.

📚THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

📚THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-cua-vien-cong-nghe-cap-nhi-tan-china-link-hit-2025-s24748.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17339

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network