Deadline: 13/03/2024

Học Bổng Toàn Phần Của Chính Phủ Ireland Dành Cho Bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ 2024

Chương trình Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính Phủ Ireland (GOI-IES) được thành lập theo các điều khoản của Chiến lược Giáo dục Quốc tế của Chính phủ từ 2010–2015 và được nhân rộng từ sự thành công của chiến lược “Irish Educated Globally Connected (2016 – 2020)”. Chương trình này đã thu hút sự chú ý đối với Bộ Ngoại giao và Thương mại Toàn cầu Ireland và được triển khai xây dựng chiến lược đến năm 2025 ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG:

 • Đơn vị cấp học bổng: Chính phủ Ireland.
 • Giá trị: 100% học phí + toàn bộ phí sinh hoạt, dự kiến lên đến €10,000 cho 1 năm học.
 • Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ. 
 • Ngành học: Tất cả các ngành đào tạo.
 • Số lượng: 60 suất.
 • Thời gian: Bắt đầu nhập học từ tháng 09 – 10/2024. 
 • Deadline đăng ký: 11:59 PM, 13/03/2024.

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Ứng viên đến từ các nước không thuộc Liên minh châu Âu.
 • Có năng lực xuất sắc (về mặt học tập, cá nhân, có sự chuyên nghiệp và sự sáng tạo).
 • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
 • Có tham gia các hoạt động ngoại khóa.
 • Có cơ sở hợp lý để cho thấy việc theo đuổi học tập ở Ireland phù hợp với các mục tiêu dài hạn của cá nhân.

⭐ HỒ SƠ CẦN THIẾT

 • Bằng cấp học tập, thành tựu, kinh nghiệm làm việc;
 • Hai thư giới thiệu.
 • Bài luận cá nhân thể hiện lợi ích khi nhận được học bổng đối với cá nhân bạn, với Ireland và với quê hương của ứng viên; làm cách nào để ứng viên cải thiện năng lực cá nhân sau khi nhận học bổng; thể hiện được sự yêu thích đối với quá trình sinh sống ở Ireland.

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

⭐ THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-cua-chinh-phu-ireland-danh-cho-bac-thac-si-tien-si-2024-s23620.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16968

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network