Deadline: 24/05/2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Joint Japan/World Bank (JJ/WBGSP) 2024/2025

JJ/WBGSP dành cho công dân của một số quốc gia đang phát triển có kinh nghiệm chuyên môn phù hợp và lịch sử hỗ trợ các nỗ lực phát triển của quốc gia họ đang đăng ký chương trình thạc sĩ về chủ đề liên quan đến phát triển.Tùy thuộc vào nguồn tài trợ sẵn có, JJ/WBGSP cung cấp học bổng cho 53 Chương trình Thạc sĩ Tham gia tại 27 trường đại học ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Đại Dương và Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển chính, bao gồm quản lý chính sách kinh tế, chính sách thuế và quản lý cơ sở hạ tầng.

💟 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Là công dân của một quốc gia đang phát triển thành viên của Ngân hàng Thế giới trong danh sách này;
 • Không có hai quốc tịch của bất kỳ quốc gia phát triển nào;
 • Có sức khỏe tốt;
 • Có bằng cử nhân (hoặc tương đương) kiếm được ít nhất 3 năm trước ngày Hạn chót nộp đơn;
 • Được tuyển dụng vào công việc liên quan đến phát triển ở vị trí toàn thời gian được trả lương tại thời điểm nộp đơn xin học bổng. Có ít nhất 3 năm làm công việc liên quan đến phát triển được trả lương kể từ khi có bằng cử nhân (hoặc bằng đại học tương đương) và có được trong vòng 6 năm qua kể từ ngày hết hạn nộp đơn.
 • Vào hoặc trước ngày hết hạn nộp đơn xin học bổng, được nhận vô điều kiện (trừ tài trợ) cho năm học sắp tới vào ít nhất một trong các chương trình thạc sĩ tham gia JJ/WBGSP nằm bên ngoài quốc tịch và quốc gia cư trú của ứng viên được liệt kê tại thời điểm đó lời kêu gọi nộp đơn xin học bổng mở ra. Thư nhập học phải được tải lên trước khi nộp đơn xin học bổng. Để biết chi tiết, xem “Cách đăng ký”.
 • Không phải là Giám đốc điều hành, người thay thế và/hoặc nhân viên thuộc bất kỳ hình thức bổ nhiệm nào của Nhóm Ngân hàng Thế giới hoặc là họ hàng thân thiết của những người nói trên bằng quan hệ huyết thống hoặc nhận con nuôi với thuật ngữ “họ hàng gần” được định nghĩa là: Mẹ, Cha, Chị, chị cùng cha khác mẹ, anh trai, anh trai cùng cha khác mẹ, con trai, con gái, dì, chú, cháu gái hoặc cháu trai.
 • Những cá nhân trước đây đã được cấp học bổng JJ/WBGSP nhưng đã từ chối hoặc trước đó đã nhận được học bổng JJ/WBGSP nhưng chưa tốt nghiệp sẽ không đủ điều kiện để đăng ký lại.

💟 QUYỀN LỢI:

 • Du lịch bằng máy bay hạng phổ thông giữa đất nước của bạn và trường đại học chủ nhà khi bắt đầu chương trình học của bạn và ngay sau khi kết thúc thời gian nhận học bổng. Ngoài chi phí di chuyển bằng đường hàng không hai chiều, các học giả sẽ nhận được khoản trợ cấp đi lại 600 USD cho mỗi chuyến đi;
 • Học phí cho chương trình sau đại học của bạn và chi phí bảo hiểm y tế cơ bản có được thông qua trường đại học;
 • Khi ở trong khuôn viên trường trong thời gian nhận học bổng, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt (chỗ ở, thức ăn, v.v., bao gồm cả sách). Số tiền trợ cấp khác nhau tùy thuộc vào quốc gia sở tại. Xin lưu ý rằng tất cả các học bổng JJ/WBGSP đều bao gồm thời gian của chương trình sau đại học hoặc hai năm, tùy theo thời gian nào ít hơn. Học bổng JJ/WBGSP không bao gồm:
  • (Các) chi phí xin thị thực Chi phí mang theo và/hoặc hỗ trợ các thành viên gia đình của học giả;
  • Các khóa học hoặc đào tạo ngoại khóa;
  • Các khóa học không đáp ứng số tín chỉ tối thiểu cần thiết để lấy bằng tốt nghiệp; Đào tạo ngôn ngữ không được cung cấp bởi chương trình sau đại học;
  • Du lịch bổ sung trong suốt quá trình của chương trình học;
  • Các chi phí liên quan đến nghiên cứu, tài liệu giáo dục bổ sung, các chuyến đi thực địa, tham gia hội thảo/hội thảo hoặc thực tập;
  • Thiết bị giáo dục như máy tính.
  • Lệ phí giấy phép cư trú.

💟 QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN:

 • Truy cập World Bank trên www.worldbank.org để đăng ký;
 • Liên kết đến mẫu đơn đăng ký JJ/WBGSP sẽ chỉ được thông báo cho các ứng viên được nhận vô điều kiện (ngoại trừ tài chính) vào một trong các chương trình thạc sĩ tham gia JJ/WBGSP và được trường đại học tham gia đưa vào danh sách ứng viên JJ/WBGSP đủ điều kiện. Các ứng viên tiềm năng được mời liên hệ với trường đại học cung cấp chương trình thạc sĩ tham gia JJ/WBGSP mà họ đang nhắm mục tiêu để tìm hiểu xem liệu họ có đáp ứng hai yêu cầu này hay không;
 • Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận và xem xét nếu người nộp đơn chỉ gửi một đơn đăng ký đã hoàn thành bằng điện tử thông qua cổng đăng ký JJ/WBGSP trước hạn chót nộp đơn W2: ngày 24 tháng 5 năm 2024 lúc 12:00 trưa.

💟 TÀI LIỆU CẦN THIẾT:

 • Hai thư giới thiệu chuyên nghiệp
 • Một mẫu đơn đã điền đầy đủ

💟 ỨNG TUYỂN NGAY: TẠI ĐÂY

💟 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Facebook:World Bank 
 • Twitter: World Bank

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-thac-si-joint-japan-world-bank-jj-wbgsp-2024-2025-s24232.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17128

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network