Deadline: 15/01/2025

Học Bổng Toàn Phần Bậc Đại Học Berea College 2025 – 2026

Học bổng Berea College 2024 – 2025 là học bổng đại học được tài trợ toàn phần dành cho sinh viên quốc tế. Học bổng cung cấp 100% kinh phí cho 100% sinh viên quốc tế đã đăng ký trong năm đầu tiên đăng ký. Berea College là một trong những trường đại học tốt nhất của Mỹ có lịch sử lâu đời chào đón sinh viên thuộc mọi quốc tịch, tín ngưỡng tôn giáo, chủng tộc và sắc tộc.

📌 THÔNG TIN CHUNG

 • Bậc học: Đại học
 • Trường: Berea College
 • Thời hạn đăng ký: 15/01/2025
 • Thời gian chương trình: Bốn năm hoặc lâu hơn tùy thuộc vào chuyên ngành.

📌 NỘI DUNG HỌC BỔNG

 • Berea College là trường duy nhất ở Hoa Kỳ tài trợ 100% cho 100% sinh viên quốc tế theo học trong năm đầu tiên nhập học. Sự kết hợp giữa hỗ trợ tài chính và học bổng này bù đắp chi phí học phí, phòng, bảng và lệ phí.
 • Trong những năm tiếp theo, sinh viên quốc tế dự kiến sẽ tiết kiệm được 1.000 đô la Mỹ mỗi năm để đóng góp vào chi phí bản thân. Trường sẽ cung cấp việc làm mùa hè cho sinh viên quốc tế để đáp ứng nghĩa vụ.
 • Sinh viên quốc tế được chấp nhận phải trả phí $50 và khoản đặt cọc $2.200 để xác nhận đăng ký. Khoản tiền đặt cọc này có thể được sinh viên quốc tế sử dụng cho một số chi phí nhất định trong suốt bốn năm học của họ. Đối với những sinh viên không thể trả tất cả hoặc một phần tiền đặt cọc, sẽ có hỗ trợ tài chính bổ sung.
 • Tất cả sinh viên quốc tế được cung cấp một công việc được trả lương trong khuôn viên trường thông qua Chương trình Làm việc của Trường trong suốt năm học. 
 • Sinh viên có thể sử dụng tiền lương của mình (khoảng 2.000 đô la Mỹ trong năm đầu tiên) để trang trải các chi phí cá nhân.

📌 YÊU CẦU

 • Ngôn ngữ yêu cầu: Tiếng Anh.
 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các nước trên thế giới.
 • Hồ sơ trung học chính thức.
 • Điểm chính thức của ít nhất một trong các kỳ thi sau: IELTS, ACT hoặc SAT
 • Một số báo cáo, đề xuất nhập học khác
 • Yêu cầu chi tiết: TẠI ĐÂY

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Đăng ký online: TẠI ĐÂY
 • Gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện cùng với các yêu cầu còn lại đến Văn phòng Tuyển sinh của Berea College: 101 Chestnut St.Berea KY 40404 USA.

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-dai-hoc-berea-college-2025-2026%ef%bf%bc-s24399.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17203

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network