Deadline: 31/05/2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Quản lý Singapore 2024

Được thành lập vào năm 2016 và là một trong những sáng kiến ​​của Chương trình Shirin Fozdar (SFP), Học bổng dành cho nữ sinh viên đại học toàn thời gian tại Đại học Quản lý Singapore. Mục tiêu của Học bổng là công nhận những nữ sinh viên đại học xuất sắc của quốc tịch nước ngoài và hỗ trợ họ trong quá trình học tập tại trường Đại học.

🌟THÔNG TIN CHUNG 

 • Bằng cấp: Cử nhân.
 • Cung cấp bởi: Đại học Quản lý Singapore.
 • Hạn chót: 31 tháng 5 năm 2024.
 • Giá trị học bổng: Tài trợ một phần, 15.000 SGD mỗi năm.
 • Học bổng này dành cho: Dành cho nữ từ tất cả các quốc gia ngoại trừ Singapore.

🌟ĐIỀU KIỆN 

 • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế toàn thời gian theo học bất kỳ chương trình cấp bằng nào.
 • Để đủ điều kiện nhận học bổng do trường đại học tài trợ, ứng viên phải chứng minh rằng họ cần hỗ trợ tài chính (không vượt quá tổng thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của hộ gia đình).
 • Ứng viên phải có thành tích học tập tốt (điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 3,00).
 • Người nộp đơn phải thể hiện tiềm năng của một nhà lãnh đạo.
 • Các ứng viên cần phải tham gia vào dịch vụ cộng đồng hoặc CCA.

LƯU Ý: Những ứng viên lọt vào danh sách rút gọn sẽ được yêu cầu nộp một bản tuyên bố bằng văn bản và một đoạn video dài 1 phút về lý do tại sao cô ấy nên được trao học bổng.

🌟QUYỀN LỢI 

 • Tổng giá trị của mỗi học bổng là $60,000 ($15,000 dành cho chi phí học phí hàng năm được trợ cấp mỗi năm học). Nếu người thụ hưởng đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện, họ có thể nhận được một khoản trợ cấp tiền mặt bổ sung cho khoản trợ cấp này.
 • Mỗi học bổng có giá trị cho mục đích học tập của người nhận trong tối đa bốn năm, miễn là các tiêu chí đủ điều kiện luôn được đáp ứng.
 • Không có sự ràng buộc liên quan đến học bổng.

🌟CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Ứng viên phải điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến để đăng ký học bổng.
 • Link đăng ký: TẠI ĐÂY

🌟THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-cu-nhan-tai-dai-hoc-quan-ly-singapore-2024-s23581.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16976

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network