Cơ Hội Du Học Nga Bằng Học Bổng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Với Cuộc Thi Olympic Open Doors

Năm 2020 đánh dấu năm thứ 4 Liên Bang Nga tổ chức cuộc thi Olympic dành cho sinh viên quốc tế “Open Doors” dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ và sau đại học. Tùy vào những định hướng của mỗi ứng viên, những người chiến thắng Olympic sẽ được học bổng miễn phí học các chương trình thạc sĩ hoặc sau đại học của trường đã chọn. Ứng viên bậc Tiến Sĩ có thể chọn một người giám sát nghiên cứu trong tương lai và đồng hành cùng họ trong các cuộc phỏng vấn suốt kỳ thi Olympic.

 

Đặc biệt: Sinh viên có quyền lựa chọn học bằng Tiếng Nga hoặc tiếng Anh,

 

Đối tượng tham gia: Sinh viên quốc tế, cũng như những người thường trú ở nước ngoài. Ứng viên diện thạc sĩ phải có bằng cử nhân/chuyên gia hoặc đang hoàn thành một bằng cấp nhất định vào năm 2021. Ứng viên bậc tiến sĩ sẽ cần bằng chuyên gia hoặc thạc sĩ.

 

Các ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ đều trải qua 2 vòng thi được tổ chức trực tuyến. 

Vòng đầu tiên: ghi danh và nộp hồ sơ. Những người đã được chọn thành công sau khi đánh giá sẽ được mời tham gia vào vòng thứ hai – làm bài thi Olympic online có giám sát

Ứng viên tiến sĩ  sẽ có thêm vòng bổ sung: Vòng phỏng vấn cùng các cố vấn nghiên cứu theo lựa chọn ứng viên. Nếu đậu vòng phỏng vấn, ứng viên sẽ chọn một trong số những người đã phỏng vấn mình để trở thành cố vấn nghiên cứu.

 

So với 11 chuyên ngành của năm trước, năm nay có 14 ngành mới mới được bổ sung “Y học lâm sàng & sức khỏe cộng đồng”, “Khoa học Trái đất” và “Giáo dục”. Một số ngành khác đã được cập nhật và đổi tên: “Sinh học”, “Tâm lý học”, “Vật lý”, “Hóa học” và “Kinh tế học” đã được đổi thành “Sinh học & Công nghệ sinh học”, “Khoa học thần kinh & Tâm lý học”, “Khoa học vật lý ”,“ Hóa học & Khoa học Vật liệu ”và“ Kinh tế học & Kinh tế lượng ”.

 

Thời gian đăng ký từ ngày 15/9/2020 đến ngày 10/12/2020.

Link chương trình : https://od.globaluni.ru/en/news/3088/

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2459

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network